Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2020 Informe de fiscalització de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol. Exercici 2019
2020 Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SA. Exercici 2019
2020 Auditoria operativa de la xarxa de centres públics i privats concertats del sistema per a l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència a la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 313.60. Exercicis 2016-2018
2020 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l'exercici 2018, en compliment de l'acord adoptat per la Mesa el 27 de novembre de 2018
2020 Informe de auditoria operativa de la gestió del servei de depuració d'aigües residuals per l'EPSAR. Exercicis 2015-2017
2019 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2018 VI
2019 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2018 V
2019 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2018 IV
2019 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2018 III
2019 Informe de fiscalització del Compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2018 II
2019 Introducció i resum de les conclusions. Exercici 2018 I
2019 Informe de fiscalització del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Exercici 2018 1
2019 Informe de fiscalització de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV). Ingressos per transport de viatgers. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de l’Aeroport de Castelló, SL (AEROCAS). Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Exercici de 2018
2019 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2018
2019 Informe de fiscalització de Ciutat de la Llum, SAU (CDL). Exercici 2018
2019 Informe de fiscalització de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2018
2019 Informe sobre el Compte General de les Corts Valencianes corresponent a l’exercici 2017 en compliment de l’acord adoptat per la Mesa el 17 d’octubre de 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Comité Econòmic i Social (CES). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (CJC). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Consell Valencià de Cultura (CVC). Exercici de 2017 I
2019 Informe de fiscalització de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Exercici 2017 I
2019 Informe de fiscalització del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. Exercici de 2017 I
2018 Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2017 I
2018 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2017 II
2018 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici de 2017 III
2018 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici de 2017 IV
2018 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici de 2017 V
2018 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici de 2017 VI
2018 Informe de fiscalització del Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela (CAVMV). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC). Despeses de personal. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de l'Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA). Exercici 2017 I
2018 Informe de fiscalització de l’Institut Valencia de la Joventut (IVAJ). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana (SAMC). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització del Circuit del Motor i Promoció Esportiva. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Fundació Palau de les Arts Reina Sofia. Exercici de 2017 I
2018 Informe de fiscalització de la Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA. Exercici de 2017 I
2018 Auditoria operativa dels serveis d’extinció d'incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015 I
2018 Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Torrevella. Exercicis 2003-2016 I
2018 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l’exercici 2016 en compliment de l’Acord adoptat per la Mesa el 26 de juliol de 2016 I
2018 Fiscalització sobre el procés d’extinció d’entitats com a conseqüència de la reestructuració del sector públic autonòmic de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2010-2016 I
2017 Introducció i resum de les conclusions. Exercici de 2016 I
2017 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat. Exercici de 2016 II
2017 Compte de l'Administració (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Contractació de l'Administració de la Generalitat (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 La gestió de la factura electrònica, el Registre de Factures de la Generalitat i les caixes fixes. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Auditoria dels controls generals de tecnologies de la informació de l'aplicació ORION LOGIS (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (Administració de la Generalitat. Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització dels organismes autònoms. Exercici de 2016 III
2017 Introducció (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Institut Valencià d'Administració Tributària (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (organismes autònoms. Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic. Exercici de 2016 IV
2017 Introducció (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 CulturArts Generalitat (societats mercantiles, ... Exercici de 2016)
2017 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 Institut Valencià de Finances (sociedades mercantiles, ... Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (societats mercantils, ... Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització de les fundacions del sector públic. Exercici de 2016 V
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (fundacions. Exercici de 2016)
2017 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici de 2016 VI
2017 Introducció (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Consorci Hospital General Universitari de València (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (consorcis. Exercici de 2016)
2017 Auditoria operativa de l’explotació en règim de concessió administrativa del servei públic d’Inspecció Tècnica de Vehicles a la Comunitat Valenciana. Exercicis 1997-2015 I
2017 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l'exercici de 2015 en compliment de l'Acord adoptat per la Mesa el 7 de maig de 2015. Correcció d'errades I
2017 Informe sobre el Compte General de les Corts corresponent a l'exercici de 2015 en compliment de l'Acord adoptat per la Mesa el 7 de maig de 2015 I
2017 Auditoria operativa de la concessió de l’assistència sanitària integral en el Departament de Salut de Manises. Exercicis 2009-2015 I
2016 Introducció i resum de les conclusions, exercici 2015 I
2016 Informes de fiscalització de l’Administració de la Generalitat, exercici 2015 II
2016 Compte de l'Administració, exercici 2015
2016 Contractació de l'Administració de la Generalitat, exercici 2015
2016 Despeses de personal de l'Administració de la Generalitat, exercici 2015
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (compte de l'administració, 2015)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (compte de l'administració 2015)
2016 Organismes autònoms, exercici 2015 III
2016 Introducció organismes autònoms, 2015
2016 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, exercici 2015
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants organismes autònoms, exercici 2015
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (organismes autònoms, exercici 2015)
2016 Societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic IV
2016 Introducció societats mercantils, exercici 2015
2016 Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. exercici 2015
2016 CuturArts Generalitat, exercici 2015
2016 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, exercici 2015
2016 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, exercici 2015
2016 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, exercici 2015
2016 Institut Valencià de Finances, exercici 2015
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (societats mercantils, exercici 2015)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (societats mercantils, exercici 2015)
2016 Fundacions del sector públic V
2016 Introducció
2016 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe
2016 Fundació Palau de les Arts Reina Sofía
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (fundacions)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions (fundacions)
2016 Consorcis de la Generalitat VI
2016 Introducció Consorcis exercici 2015
2016 Consorci Hospitalari Provincial de Castelló
2016 Consorci Hospitalario Provincial de Castelló. Despeses de personal
2016 Consorci Hospital General Universitari de València
2016 Annex I: Comptes anuals dels comptedants (consorcis)
2016 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informe sobre les esmentades al·legacions
2016 Informe de seguiment del grau d’implantació per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de les recomanacions incloses en els nostres informes d’auditoria operativa emesos sobre la gestió dels concerts sanitaris: hemodiàlisi (2012) i ressonàncies magnètiques (2013) I
2015 Compte de l’Administració de la Generalitat, exercici 2014 I
2015 Introducció i conclusions generals, exercici 2014
2015 Compte de l'Administració, exercici 2014
2015 Informe sobre la contractació, exercici 2014
2015 Annex: Comptes anuals del Compte de l'Administració, exercici 2014
2015 Entitats autònomes, exercici 2014 II
2015 Introducció, exercici 2014
2015 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
2015 Servei Valencià d'Ocupació i Formació, exercici 2014
2015 Annex: Comptes anuals de les entitas autònomes, exercici 2014
2015 Empreses Públiques i d’altres ens, exercici 2014 III
2015 Introducció, exercici 2014
2015 Ciutat de les Arts i de les Ciències, exercici 2014
2015 CuturArts Generalitat, exercici 2014
2015 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, exercici 2014
2015 Desenvolupaments Urbans per a Habitatges Protegits, S.L., exercici 2014
2015 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, exercici 2014
2015 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, exercici 2014
2015 Institut Valencià d'Acció Social, exercici 2014
2015 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, exercici 2014
2015 Institut Valencià de Finances, exercici 2014
2015 Valenciana d'Aprofitament de Residus, S.A.U.
2015 Annex: Comptes anuals de les empreses públiques, exercici 2014
2015 Fundacions del sector públic de la Generalitat, exercici 2014 IV
2015 Consorcis de la Generalitat V
2015 Introducció consorcis, exercici 2014
2015 Consorci Hospital General Universitari de la València, exercici 2014
2015 Informe de fiscalització de les despeses de personal de l'Administració de la Generalitat. Exercici 2014 I
2015 GESTIÓ DE LA PRESTACIÓ FARMACÈUTICA: LA RECEPTA ELECTRÒNICA. Auditoria dels sistemes d'informació i contro intern de la gestió i de la prestació farmacèutica de la Conselleria de Sanitat. Exercici 2014 I
2015 Informe de fiscalització de les encomandes de gestió de la Generalitat ordenades en l’exercici 2013 i executades en 2013 i 2014 I
2015 PER A UNA MILLOR GESTIÓ EN EL RECONEIXEMENT DE LA DEPENDÈNCIA Auditoria operativa sobre l'ordenació i prestacions de la dependència: Avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 313.70. Exercicis 2012-2014 I
2015 UNA OPORTUNITAT PER A MILLORAR LA GESTIÓ. Auditoria operativa de de l'ensenyament primari: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia del programa pressupostari 422.20. Exercicis de 2009-2013 I
2014 Compte de l’Administració de la Generalitat, exercici 2013 I
2014 Compte de l'Administració, exercici 2013
2014 Introducció i conclusions generals, exercici 2013
2014 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, exercici 2013
2014 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2013
2014 Entitats autònomes, exercici 2013 II
2014 Introducció, exercici 2013
2014 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, exercici 2013
2014 Servei Valencià d'Ocupació i Formació, exercici 2013
2014 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, exercici 2013
2014 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2013 (entitats autònomes)
2014 Empreses Públiques i d’altres ens, exercici 2013 III
2014 Introducció empreses públiques, exercici 2013
2014 Aeroport de Castelló, SL, exercici 2013
2014 Agència Valenciana del Turisme, exercici 2013
2014 Ciutat de les Arts i de les Ciències, exercici 2013
2014 CuturArts Generalitat, exercici 2013
2014 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, exercici 2013
2014 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, exercici 2013
2014 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, exercici 2013
2014 Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU, exercici 2013
2014 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial, exercici 2013
2014 Institut Valencià de Finances, exercici 2013
2014 Radiotelevisió Valenciana, exercici 2013
2014 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, exercici 2013
2014 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2013
2014 Fundacions del sector públic de la Generalitat, exercici 2013 IV
2014 Introducció, fundacions 2013
2014 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari La Fe de la Comunitat Valenciana, exercici 2013
2014 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària y Biomèdica de la Comunitat Valenciana
2014 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, exercici 2013 (fundacions)
2014 Consorcis de la Generalitat, exercici 2013 V
2014 Introducció consorcis, exercici 2013
2014 Consorci Hospital General Universitari de la València, exercici 2013
2014 Annex I: Comptes anuals dels comptedants , exercici 2013 (consorcis)
2014 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2013 (consorcis)
2014 Registro de Factures de la Generalitat. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern I
2014 Gestió de compres de la Conselleria de Sanitat. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern I
2014 Gestió de la nòmina del Consorci Hospital General Universitari de València. Auditoria dels sistemes d'informació i de control intern I
2013 Compte de l’Administració de la Generalitat, exercici 2012 I
2013 Introducció i conclusions generals, exercici 2012
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, exercici 2012
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, exercici 2012
2013 Entitats autònomes, exercici 2012 II
2013 Introducció entitats autònomes, exercici 2012
2013 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, exercici 2012
2013 Servei Valencià d'Ocupació i Formació, exercici 2012
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, entitats autònomes, exercici 2012
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, entitats autònomes, exercici 2012
2013 Empreses Públiques i d’altres ens, exercici 2012 III
2013 Introducció empreses públiques, exercici 2012
2013 Correcció d'errades materials, exercici 2012
2013 Aeroport de Castelló, SL, exercici 2012
2013 Agència Valenciana del Turisme, exercici 2012
2013 Ciutat de la Llum, SAU, exercici 2012
2013 Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències, exercici 2012
2013 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU, exercici 2012
2013 Entitat d'Infraestructures de la Generalitat, exercici 2012
2013 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, exercici 2012
2013 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, exercici 2012
2013 Grup Radiotelevisió Valenciana, exercici 2012
2013 Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, SAU, exercici 2012
2013 Institut Valencià de Finances, exercici 2012
2013 Institut Valencià d'Habitatge, SA, exercici 2012
2013 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU, exercici 2012
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, empreses públiques, exercici 2012
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, empreses públiques, exercici 2012
2013 Fundacions del sector públic de la Generalitat, exercici 2012 IV
2013 Introducció fundacions, exercici 2012
2013 Palau de les Arts “Reina Sofia”. Fundació de la Comunitat Valenciana, exercici 2012
2013 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària. AGROALIMED, exercici 2012
2013 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, fundacions, exercici 2012
2013 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, fundacions, exercici 2012
2013 Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern de procediments de gestió de personal I
2013 Ressonàncies magnètiques: una oportunitat d'estalvi. Auditoria operativa de concerts sanitaris: avaluació amb criteris d'eficiència, eficàcia i economia de la gestió del concert de ressonàncies magnètiques. Exercicis de 2008-2012 I
2013 Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern del procés de gestió de les compres de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Exercicis de 2011 i 2012 I
2012 Compte de l’Administració de la Generalitat, exercici 2011 I
2012 Compte de l'Administració, exercici 2011
2012 Introducció i conclusions generals, exercici 2011
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, comptes administració exercici 2011
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, compte de l'administració, exercici 2011
2012 Entitats autònomes, exercici 2011 II
2012 Introducció entitats autònomes, exercici 2011
2012 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, exercici 2011
2012 Servei Valencià d'Ocupació i Formació, exercici 2011
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants entitats autònomes, exercici 2011
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, entitats autònomes, exercici 2011
2012 Empreses Públiques i d’altres ens, exercici 2011 III
2012 Introducció empreses públiques, exercici 2011
2012 Aeroport de Castelló, S.L, exercici 2011
2012 Agència Valenciana del Turisme, exercici 2011
2012 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, S.A.U, exercici 2011
2012 Ciutat de la Llum, S.A.U, exercici 2011
2012 Grup Ciutat de les Arts i de les Ciències, exercici 2011
2012 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, S.A.U, exercici 2011
2012 Ens Gestor de la Xarxa deTransports i Ports de la Generalitat
2012 Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana, exercici 2011
2012 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, exercici 2011
2012 Grup IVHSA, Institut Valencià d'Habitatge, S.A., exercicic 2011
2012 Grup Radiotelevisió Valenciana, exercici 2011
2012 Grup Vaersa. Valenciana d’Aprofitament Energètic de Residus, S.A, exercici 2011
2012 Institut Valencià de Finances, exercici 2011
2012 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, S.A.U, exercici 2011
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, empreses públiques exercici 2011
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, empreses públiques exercici 2011
2012 Fundacions del sector públic de la Generalitat, exercici 2011 IV
2012 Introducció, fundacions exercici 2011
2012 Palau de les Arts “Reina Sofia”, Fundació de la Comunitat Valenciana, exercici 2011
2012 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació a l'Hospital d'Elx, exercici 2011
2012 Foment de la Investigació Sanitària y Biomèdica de la Comunitat Valenciana, exercici 2011
2012 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, fundacions exercici 2011
2012 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, fundacions exercici 2011
2012 Auditoria operativa de concerts sanitaris: Avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de la gestió del concert d’hemodiàlisi V
2012 Auditoria operativa d'indicadors d'administració electrònica (eAdministració): mesura del grau d'eficàcia en la seua implantació VI
2011 Compte de l’Administració - Introducció i conclusions generals - Compte de l’Administració, exercici 2010 I
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, compte de l'administració exercici 2010
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, compte de l'administració exercici 2010
2011 Entitats autònomes - Introducció - Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària - Servei Valencià d’Ocupació i Formació II
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, entitats autònomes exercici 2010
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, entitats autònomes exercici 2010
2011 Empreses Públiques I d’altres Ens - Introducció - Aeroport de Castelló, S.L. - Agència Valenciana de Mobilitat Metropolitana - Agència Valenciana del Turisme - Circuit del Motor i Promoció Esportiva, Sau - Ciutat de la Llum, S.A.U. - Ciutat de les Arts i de les Ciències, Sa - Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, Sau - Ens Gestor de la Xarxa de Transports i Ports de la Generalitat - Entitat Pública de Sanejament d’aigües Residuals de la Comunitat Valenciana - Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana - Grup Ivhsa, Institut Valencià d’habitatge, Sa - Grup Radiotelevisió Valenciana - Grup Vaersa, Valenciana d’aprofitament Energètic de Residus, Sau - Institut Valencià de Finances - Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, Sau III
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, empreses públiques, exercici 2010
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions
2011 Fundacions del sector públic de la Generalitat - Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de las Imatges - Fundació Oftalmològica del Mediterrani de la Comunitat Valenciana. - Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat de les Artes i les Ciències. - Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Biomèdica, la Docència i la Cooperació Internacional i per al Desenvolupament a l’Hospital Clínic Universitari de València. - Palau de les Arts “Reina Sofía”, Fundació de la Comunitat Valenciana. - Fundació de la Comunitat Valenciana Universitat Internacional de València. IV
2011 Annex I: Comptes anuals dels comptedants, fundacions exercici 2010
2011 Annex II: Al·legacions dels comptedants i informes sobre les dites al·legacions, fundacions exercici 2010
2011 Informes especials de fiscalització, exercici 2010 V
2011 El perfil de contractant i les instruccions de contractació en el sector públic autonòmic valencià. Informe especial de seguiment de la fiscalització de l‘exercici de 2010
2011 Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern dels procediments de gestió de la nòmina del personal sanitari de la Generalitat
2011 Auditoria d’eficàcia dels sistemes d’informació i de control intern de Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A.
2011 Annex I: Informe sobre les al·legacions presentades
2011 Annex I: Al·legacions presentades i informe sobre les al·legacions