ADMINISTRACIONS PÚBLIqueS

  

 

 

PRESENTACIÓ D'ESCRITS: Si les administracions públiques envien per mitjà d'aquest registre electrònic sol·licituds, escrits i comunicacions per a les quals la Sindicatura ja té un procediment electrònic específic, EL REGISTRE PODRÀ SER REBUTJAT 

 

CIUtADANIA