Consulta tots els nostres informes. Utilitza el cercador per trobar els informes que continguen la paraula o paraules que desitges, o si prefereixes utilitza el filtre d'àrea d'actuació i any de publicació.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2023 Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. Exercici 2021
2023 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament d’Elx. Exercicis 2019-2021
2023 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Paterna de l’any 2019
2023 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament d’Oriola de l’any 2019
2022 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2021 I
2022 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2021 II
2022 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2021 III
2022 Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2021 IV
2022 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2021 V
2022 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de València de l’any 2019
2022 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en la contractació de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment de legalitat de les ajudes del Pla Resistir Plus. Exercici 2021 I
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de LABORA. Exercici 2021 II
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 IV
2022 Informe comparatiu de l’organització del control intern de les cinc universitats públiques valencianes. Exercici 2021
2022 Informe d’auditoria financera i de compliment de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici 2021 III
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació i personal del Consorci Hospital General Universitari de València. Exercici 2021 V
2022 Informe de fiscalització de les cambres oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana i el seu Consell. Exercici 2021
2022 Informe d’auditoria de sistemes d’informació de l’Agència Tributària Valenciana. Exercici 2021 II
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. Exercicis 2019-2021
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de subvencions de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE). Exercici 2021 III
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig de l’any 2020
2022 Informe d’auditoria financera de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 III
2022 Informe d’auditoria financera de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. Exercici 2021 III
2022 Base de Dades Econòmiques del Sector Públic Autonòmic Valencià (BADESPAV). Anàlisi de les sèries temporals. Exercicis 1983-2020
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament d’Alacant. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Torrevella de l’any 2019
2022 Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana Exercici 2021
2022 Informe d’auditoria de compliment de la legalitat en la Universitat d’Alacant. Exercici 2021
2022 Informe de fiscalització de l’assistència a municipis per les diputacions provincials en matèria d’administració electrònica i l’estat d’implantació als ajuntaments de municipis de població entre 10.000 i 20.000 habitants. Exercicis 2019-2020
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de la Diputació de València. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Sagunt de l’any 2019
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR). Exercici 2021 III
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de la Diputació de Castelló. Exercicis 2019-2021
2022 Informe d’auditoria de compliment en matèria de contractació de la Fundació per a la Investigació de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana. Exercici 2021 IV
2022 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Montcada. Exercicis 2019-2020
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament d’Elx de l’any 2019
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Vila-real de l’any 2020
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament d’Alacant de l’any 2019
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Benidorm. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Castelló de la Plana de l’any 2019
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Benidorm de l’any 2019
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament d’Elda. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2020
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l'informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament d'Elda de l'any 2020
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament d’Alcoi. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de fiscalizació sobre l'entorn de control de l'Ajuntament de Gandia. Exercicis 2019-2021
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament d’Alcoi de l’any 2020
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2019
2022 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Carcaixent. Exercicis 2020 i 2021
2022 Auditoria operativa de les beques a l'alumnat d'ensenyaments universitaris. Exercicis 2016-2020
2022 Informe sobre l'evolució del deute de la Generalitat Valenciana
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de l’Ajuntament de Torrent. Exercicis 2019-2021
2022 Auditoria operativa de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030
2022 Informe de seguiment de les recomanacions realitzades en l’informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de l’Ajuntament de Torrent de l’any 2019
2022 Informe de fiscalització de l’exercici del control intern en les entitats locals. Exercicis 2019-2020
2022 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de la Nucia. Exercicis 2019-2020
2022 Informe de fiscalització sobre l’entorn de control de la Diputació d’Alacant. Exercicis 2019-2021
2022 Informe sobre els comptes anuals de les Corts Valencianes. Exercici 2020
2022 Informe d'auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de la Diputació de València. Exercici 2021
2022 Auditoria operativa de les polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible i intermodalitat del transport públic metropolità. Exercicis 2015-2019
2022 Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de la Diputació de Castelló. Exercici 2021
2021 Introducció general, resum general de les conclusions i informes de fiscalització de l’Administració. Exercici 2020 I
2021 Informe de fiscalització del compte de l’Administració de la Generalitat. Exercici 2020 I
2021 Informe de fiscalització de la contractació de l’Administració de la Generalitat amb especial èmfasi en les contractacions derivades de la COVID-19. Exercici 2020 I
2021 Informe de fiscalització de les subvencions i ajudes de l’Administració de la Generalitat derivades de la COVID-19. Exercici 2020 I
2021 Informes de fiscalització dels organismes autònoms de la Generalitat. Exercici 2020 II
2021 Informes de fiscalització de les societats mercantils, entitats públiques empresarials i altres entitats de dret públic de la Generalitat. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de les fundacions del sector públic de la Generalitat. Exercici 2020 IV
2021 Informes de fiscalització dels consorcis adscrits a la Generalitat. Exercici 2020 V
2021 Informe de fiscalització de la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA). Exercici 2020 III
2021 Auditoria operativa de l'activitat creditícia de l'Institut Valencià de Finances. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Exercici 2020
2021 Informe de fiscalització de l'Agència Tributària Valenciana. Exercici 2020 II
2021 Informe de fiscalització d’Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SA (ISTEC). Exercici 2020 III
2021 Informe d’auditoria dels controls bàsics de ciberseguretat de la Diputació d’Alacant. Exercici 2021
2021 Informe d’auditoria de compliment de legalitat en matèria de contractació del Consorci Hospitalari Provincial de Castelló. Exercici 2020 V
2021 Informe de fiscalització de l’Autoritat de Transport Metropolità de València. Exercici 2020 II
2021 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l'Ajuntament d'Alboraia. Exercicis 2019 i 2020
2021 Informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2020
2021 Informe d’auditoria de compliment de la legalitat a la Universitat de València. Exercici 2020 Universidades Públicas
2021 Informe de fiscalització de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació. Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Exercici 2020 III
2021 Informe de fiscalització de la informació contractual del sector públic local valencià. Exercicis 2018-2019
2021 Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Exercici 2020 IV
2021 Auditoria operativa del Pla d'Infraestructures Judicials de la Comunitat Valenciana. Programa pressupostari 141.10, “Administració de justícia". Exercicis 2018-2020
2021 Informe de fiscalització del compte general de les entitats locals. Exercici 2019
2021 Informe d'auditoria de l'endeutament financer de l'Ajuntament de València. Exercicis 2018 i 2019
2021 Informe especial. Auditoria de les ajudes a persones amb rendes baixes afectades per un ERTO a conseqüència de la COVID-19 regulades en el Decret Llei 3/2020 i en el Decret 54/2020 I
2021 Seguiment de l'Informe d'auditoria operativa sobre les inversions efectuades per les diputacions en les entitats locals. Exercicis 2017-2019
2021 Auditoria operativa de la gestió de l'enllumenat públic exterior dels municipis de la Comunitat Valenciana. Exercicis 2015-2019
2021 Informe de l'auditoria "Anàlisi i seguiment del Pla de Transformació Digital de la Generalitat 2016-2019"
2021 Informe de fiscalització de diversos aspectes de la gestió de l’Ajuntament de Torrevella. Exercicis 2018-2020
2021 Auditoria operativa de la gestió del personal sanitari per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Exercicis 2016-2019
2021 Informe de fiscalització de diversos aspectes de l'Ajuntament de La Vila Joiosa. Exercicis 2018-2020
2021 Informe de fiscalització del Consorci per a l'Execució del Pla Zonal 3 de Residus de l'Àrea C3/V1. Consorci Palància Belcaire. Exercici 2018
2021 Informe de fiscalització de l’Empresa Municipal de Transports de València, SAU. Ingressos per transport de viatgers i tresoreria. Exercici 2019