Política de privacitat

A través d’aquest lloc web no es demanen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers excepte en els casos previstos legalment.

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana informa que, quan es visita aquest lloc web, el seu navegador pot emmagatzemar informació tècnica en el seu ordinador: l’ús de galetes o IP no proporciona cap informació personal ni informació sobre el seu ordinador; només es destinen a ajudar-lo a estalviar temps quan torne a visitar-nos, a seleccionar el full d’estil més adequat i a una visualització correcta dels llocs web, així com l’idioma i el joc de caràcters del seu navegador amb el mateix motiu (per exemple, perquè es vegen bé els accents). També podrà ajudar-nos en la millora del disseny dels nostres llocs web i a l’obtenció d’estadístiques (en concret, conéixer el nombre de visitants únics que té el nostre web).

Els usuaris que no desitgen emmagatzemar galetes en el seu ordinador poden configurar el seu navegador a aquest efecte. La major part dels navegadors actuals permeten la gestió de les galetes de tres maneres diferents:

  1. Les galetes no s’accepten mai.
  2. El navegador pregunta a l’usuari si ha d’aceptar cada galeta.
  3. Les galetes s’accepten sempre.

El navegador també pot incloure la possibilitat d’especificar millor quines galetes s’han d’acceptar i quines no. En concret, l’usuari pot, normalment, acceptar alguna de les opcions següents: rebutjar les galetes de determinats dominis; rebutjar les galetes de tercers; acceptar galetes com a no persistents (s’eliminen quan el navegador es tanca); permetre al servidor crear galetes per a un domini diferent. A més, els navegadors també poden permetre als usuaris veure i esborrar galetes individualment.

En tot cas, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana no utilitza aquest tipus d’informació (galetes o IP) que puga quedar registrada per a altres finalitats o usos.

El portal de què és titular la Sindicatura de Comptes conté enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat dels quals són alienes a les de la institució. Quan accedeix a aquests llocs web vosté pot decidir si accepta les seues polítiques de privacitat i de galetes. Amb caràcter general, si navega per internet vosté pot acceptar o rebutjar les galetes de tercers des de les opcions de configuració del seu navegador.

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació l’informem sobre la política de protecció de dades de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals.

Responsable del tractament

Les dades de caràcter personal que es puguen recollir directament de l’interessat es tractaran de forma confidencial i quedaran incorporades a l’activitat corresponent de tractament de titularitat de la Sindicatura de Comptes.

La relació actualitzada de les activitats de tractament que la Sindicatura de Comptes du a terme es troba disponible en el següent enllaç al registre d’activitats de la Sindicatura.

Finalitat

La finalitat del tractament de les dades correspon a cada una de les activitats de tractament que realitza la Sindicatura de Comptes i que estan accessibles en el registre d’activitats de tractament.

Legitimació

El tractament de les seues dades es realitza per a l’acompliment d’obligacions legals per part de la Sindicatura de Comptes, per a l’acompliment de missions realitzades en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits a la Sindicatura, així com quan la finalitat del tractament requereix el seu consentiment, que s’ha de prestar per mitjà d’una clara acció afirmativa.

Pot consultar la base legal per a cada una de les activitats de tractament que du a terme la Sindicatura de Comptes en el següent enllaç al registre d’activitats de la Sindicatura de Comptes.

Conservació de dades

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a acomplir la finalitat per a la qual es recullen i per a determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d’arxius i documentació.

Comunicació de dades

Amb caràcter general, no es comunicaran les dades personals a tercers, excepte obligació legal, entre les quals poden trobar-se les comunicacions al Defensor del Poble, jutges i tribunals interessats en els procediments relacionats amb les fiscalitzacions dutes a terme.

Pot consultar els destinataris per a cada una de les activitats de tractament que du a terme la Sindicatura de Comptes en el següent enllaç al registre d’activitats de la Sindicatura de Comptes.

Drets dels interessats

Qualsevol persona té dret a obtindre confirmació sobre els tractaments de les seues dades que du a terme la Sindicatura de Comptes.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les dades, quan siga procedent, presentant un escrit davant la SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA, al carrer de Sant Vicent, 4, CP 46002, de València (Espanya), o a l’adreça electrònica del delegat de protecció de dades, dpd@sindicom.es.