PROCEDÈNCIA DELS ASSISTENTS

DISTRIBUCIÓ DELS ASSISTENTS PER GRUPS I NOMBRE DE PONÈNCIES PRESENTADES