Benvinguda

Cada dos anys se celebren les Trobades Tècniques i el Fòrum Tecnològic dels òrgans de control extern, una cita per a compartir les nostres experiències i inquietuds. Les últimes Trobades van ser en 2017 a Barcelona i de nou ens reunirem a València en 2019 (26 i 27 de setembre), coincidint amb la commemoració del 600 aniversari de la creació de la figura del mestre racional del Regne de València, antecedent foral de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.

El marc actual en què els OCEX despleguem la nostra activitat es caracteritza perquè totes les administracions públiques es troben implicades en processos de transformació digital. En tots els àmbits de la gestió pública s’estan implantant complexos sistemes informatitzats que donen resposta al que s’exigeix en les lleis 39 i 40 de 2015 per tal que els procediments administratius i de gestió es presten de manera digital i desaparega el suport en paper. En aquest nou entorn, els diferents sistemes d’informació de les entitats públiques s’interconnecten, es fa un ús intensiu d’internet, proliferen els serveis prestats en el núvol i, correlativament, les ciberamenaces es multipliquen exponencialment. Tot això planteja nous problemes als gestors públics i també als auditors públics, que han de realitzar la seua funció en un nou ambient d’administració electrònica en el qual, sense ànim de ser exhaustiu:

 • Els procediments administratius són electrònics (contractació electrònica, factura electrònica, recepta electrònica, etc.).
 • Està desapareixent el suport en paper en la gestió.
 • Molts controls interns estan automatitzats, són “invisibles”.
 • Els riscos provinents d’internet no paren de créixer i la ciberseguretat és una disciplina cada vegada més rellevant.
 • La normativa relacionada amb l’administració electrònica és cada vegada més abundant i exigent (a més de les dues lleis esmentades, l’Esquema Nacional de Seguretat, l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat, l’RGPD, l’RDL 12/2018, de seguretat de les xarxes i sistemes d’informació…).
 • Etc.

Aquest nou escenari en què els OCEX han de desenvolupar-se exigeix un gran esforç d’adaptació, actualització, modernització i transformació en matèries com ara:

 • Normes tècniques de fiscalització
 • Eines informàtiques per a l’auditoria
 • Coneixements tecnològics
 • Metodologia
 • Incorporació de nous perfils professionals a les nostres plantilles.

Per les raons exposades, es troba oportú considerar com a tema principal de les Trobades “La fiscalització en l’era de l’administració electrònica”. I, tenint en compte que hui dia res escapa a l’influx de les TIC, proposem inicialment estructurar les Trobades en aquests grups de treball:

 • G1 Auditoria financera, operativa i mediambiental
 • G2 Legalitat
 • G3 Auditoria de sistemes d’informació
 • G4 L’administració electrònica d’un OCEX

Els temes proposats són orientatius i els grups estan oberts a qualsevol contingut que es considere d’interés. Esperem no solament l’assistència, sinó també la participació dels professionals de les nostres institucions a fi que puguen presentar i compartir experiències d’interés per a tots.

Hi ha una lleugera novetat en l’organització d’aquesta edició. En 2006 es va celebrar a València, amb gran èxit, el I Fòrum Tecnològic dels OCEX. La seua finalitat va ser divulgar, compartir i subratllar la importància que totes les qüestions relacionades amb les TIC estaven adquirint en l’activitat fiscalitzadora. En les últimes edicions s’han celebrat conjuntament les Trobades Tècniques i el Fòrum Tecnològic. Han passat tretze anys des del I Fòrum i l’ús de les TIC en la gestió pública ha evolucionat de forma espectacular, de tal manera que actualment no es pot parlar de l’activitat fiscalitzadora i de les TIC com a compartiments estancs, ja que la implantació de l’administració electrònica els ha convertit en elements inseparables. Per aquesta raó hem eliminat la subtil barrera que separa els dos esdeveniments i els hem fusionat amb la denominació amb més tradició de XIII Trobades Tècniques dels OCEX. Es manté, com és natural, un dels grups de treball dedicat a l’auditoria de sistemes d’informació, a causa de la seua importància creixent, actual i futura, i un altre grup es dedica als aspectes interns relacionats amb la implantació de l’administració electrònica en les nostres institucions..

En la resta de pestanyes d’aquest lloc web s’ofereix informació relacionada amb inscripcions, ponències, allotjament i altres aspectes organitzatius.

Confiem en la participació de professionals de tots els OCEX perquè aquestes Trobades Tècniques siguen novament un èxit.


València, 4 d'abril de 2019