Requisits tècnics

Per a poder fer ús del registre d'entrada de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana s'han de complir els requisits següents:

  • Per a un ús correcte d’aquests certificats en entorn Windows, recomanem la instal·lació d’una versió de màquina virtual Java 1.6 o superior.
  • Per a la correcta visualització d’alguns formats de documents i còpies electròniques, recomanem la instal·lació del client Adobe Acrobat Reader 9 o superior.
  • El conjunt dels documents que adjunteu per a realitzar un tràmit han d’estar en formats estàndards i han de tenir una grandària de fitxer inferior a 100 MB.

Certificat digital

  • Certificats digitals de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV). Podeu consultar les instruccions per a obtenir-los i la configuració del navegador d’Internet en http://www.accv.es.
  • Certificats digitals de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT). Podeu consultar les instruccions per a obtenir-los i la configuració del navegador d’Internet en http://www.fnmt.es.

Navegador d'internet:

La seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana està optimitzada per a l’ús dels navegadors següents:

  •  Google Chrome
  •  Mozilla Firefox
  •  Microsoft Internet Explorer 9 o superior