Calendari dies inhàbils 

Els serveis de la seu electrònica estan operatius les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.

Quan per raons tècniques es preveja que la seu electrònica o alguns dels seus serveis puguen no estar operatius, es publicarà la informació necessària a través d’aquesta seu.

Pel que fa al còmput de terminis, es consideraran dies inhàbils els establits com a dies festius en el calendari oficial de festes laborals de la Comunitat Valenciana.

Per al còmput de terminis en qualsevol tràmit, serà la data i hora oficial de la seu la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitze. Quant a això, es tindrà en compte la de finalització del tràmit, quan el ciutadà signe la sol·licitud i/o documents i reba el rebut corresponent del Registre.


Calendari de dies inhàbils i festius de 2024

 • 1 de gener: Any Nou
 • 6 de gener: Epifania del Senyor
 • 22 de gener: Sant Vicent Màrtir, patró de la ciutat de València (Festa local)
 • 19 de març: San José
 • 29 de març: Divendres Sant
 • 1 d'abril: Dilluns de Pasqua
 • 8 d'abril: Sant Vicent Ferrer, patró de la Comunitat Valenciana (Festa local)
 • 1 de maig: Festa del Treball
 • 24 de juny: Sant Joan 
 • 15 d'agost: Assumpció de la Mare de Déu
 • 9 d'octubre: Dia de la Comunitat Valenciana
 • 12 d’octubre: Festa Nacional d’Espanya
 • 1 de novembre: Tots Sants
 • 6 de desembre: Dia de la Constitució
 • 25 de desembre: Natividad del Señor

Dies inhàbils a l'efecte del còmput de terminis administratius: són tots els anteriors, a més dels dissabtes i els diumenges.