10 novembre 2023 Corporatiu

La Sindicatura apropa la seua tasca als estudiants al Fòrum d’Ocupació de la Facultat d’Economia de la Universitat de València

  • Desenes d’estudiants han passat per l’estand per a informar-se sobre les oportunitats laborals existents a la Sindicatura.
  • El síndic major, Vicent Cucarella, ha oferit una sessió informativa que ha comptat amb l’assistència de més d’un centenar d’alumnes.

València, 10 de novembre de 2023.- La Sindicatura de Comptes ha participat al XXII Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria, que ha tingut lloc els dies 8 i 9 de novembre a la Facultat d’Economia de la Universitat de València amb l’assistència de més de 3.000 estudiants i la participació de més de 40 entitats entre privades i públiques, entre elles Labora i l’Agència Tributària Valenciana.

En la seua primera experiència a aquest certamen orientat a oferir informació a l’alumnat sobre oportunitats laborals i professionals a destacades empreses i entitats públiques, la Sindicatura ha comptat amb un estand informatiu i el síndic major, Vicent Cucarella, ha impartit una de les sessions informatives previstes al programa.

L’alumnat, molt interessat per les condicions laborals

Durant els dos dies de durada del fòrum, han passat per l’estand de la Sindicatura de Comptes desenes d’alumnes interessats en les funcions que desenvolupa i les possibilitats de treballar a la institució, a la qual s’accedeix mitjançant un procés selectiu de concurs-oposició o de concurs de provisió entre funcionaris. Personal de la Sindicatura ha informat sobre aquestes qüestions i ha resolt els dubtes de l’alumnat, interessat sobretot en allò referent als perfils de treball de la seua RLT; els processos de selecció, que es convoquen cada dos anys; i les condicions laborals del personal pel que fa als salaris, al reglament de teletreball, a l’horari laboral o a la formació, que aquest any superarà les 50 hores per persona segons el Pla de Formació 2023 de la Sindicatura. Tota la informació pública està recollida al web de la institució i ha sigut condensada per al fòrum en un full informatiu que també està penjat a la seua pàgina principal.

Aclaridora sessió informativa del síndic major

Aquestes qüestions i moltes altres han sigut explicades en profunditat pel síndic major, Vicent Cucarella, al més d’un centenar d’alumnes que han assistit a la sessió informativa oferida el dia 9 dins del programa del fòrum sota el títol “La Sindicatura, una gran desconeguda” i que pot llegir-se a l’enllaç. Cucarella ha estat presentat per Vicente Montesinos, Catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de València i una persona vinculada a la Sindicatura, de la qual va ser síndic de 1985 a 1991 i síndic major d'aquest any fins el 1998.   

Cucarella ha anat desgranant les funcions d’aquest òrgan de control extern, la seua història i el seu funcionament, innovador i diferencial en molts aspectes organitzatius respecte a altres institucions semblants. Uns procediments basats en un Programa Anual d’Actuació i d’acords a un Pla Estratègic, una planificació que fa de la Sindicatura una eina efectiva, actual i moderna, adaptada a la realitat de la Comunitat Valenciana i que contribueix a la millora de la gestió del sector públic valencià. El síndic major també ha parlat dels tipus d’auditoria que es realitzen a la Sindicatura i de les característiques dels informes que s’emeten, tots publicats al web de la institució; així com del seu àmbit d’actuació, que abasta des dels ens públics autonòmics als locals passant per les universitats o les cambres de comerç. Al voltant de 1.000 ens recollits en un inventari, INVENS, obert a la consulta i descàrrega, que la Sindicatura manté i actualitza.

Pel que fa als perfils requerits per a treballar a la Sindicatura, Cucarella ha apuntat als d’economista, advocat, comptable, informàtic, administratiu, tècnic en biblioteca i registre o analista de dades, entre d’altres, tot indicant la necessària predisposició tecnològica, donat que la institució és capdavantera en la implantació de l’administració electrònica, l’auditoria sense papers i l’auditoria de sistemes d’informació.

Per últim, el síndic major ha contestat als dubtes dels assistents en un torn de preguntes moderat per Vicente Montesinos. Cucarella ha animat els estudiants a plantejar-se la Sindicatura com a una opció laboral on trobar un lloc de treball enriquidor, amb bon horari, bon ambient de treball, ben remunerat, estable i en una localització cèntrica i fàcilment accessible en transport públic.