• Convocatòries de concursos-oposicions Oferta Pública d'Ocupació 2022   ------->     ACCEDIR
  • Convocatòria P/03/2022. ACORD d'1 de juny de 2022, del Consell de la Sindicatura de Comptes, pel qual es convoca un concurs específic per a la provisió del lloc de treball núm. 113, “tècnic/a de gestió de personal i nòmines ", subgrup A2, de la relació de llocs de treball d'aquesta institució.  


 

ENUNCIATS D'EXERCICIS PRÀCTICS DE CONVOCATÒRIES ANTERIORS

 

Tramitació telemàtica (Optimitzat per al navegador Chrome)