26 octubre 2022 Corporatiu

La síndica de comptes Marcela Miró assisteix a la reunió de la Comissió de Coordinació en l'àmbit autonòmic del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern Autonòmics

València, 26 d'octubre de 2022. La síndica de comptes Marcela Miró va participar ahir en la reunió semestral de la Comissió de Coordinació en l'àmbit autonòmic del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern Autonòmics (OCEX), els integrants de la qual es van donar cita en la Cámara de Comptos de Navarra, a Pamplona, a fi d'impulsar la col·laboració en la seua tasca de fiscalització de la gestió economicofinancera del sector públic autonòmic.

La sessió, presidida pel consejero de Comunidades Autónomas del Tribunal de Comptes, Luis Antonio Pàdua Ortiz de Mendivil, va comptar amb la participació, com a amfitrió, del president de la Cambra de Comptos de Navarra, Ignacio Cabeza. En ella hi van participar representants de tots els OCEX: a més de la síndica de comptes Marcela Miró, el síndic major de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, Miquel Salazar; la presidenta del Tribunal Basc de Comptes Públics, Ana Helguera; el president de l'Audiència de Comptes de Canàries, Pedro Pacheco; el president de la Sindicatura de Comptes d'Illes Balears, Joan Roselló; la vicepresidenta de la Cambra de Comptes d'Andalusia, Sandra Garrido; la consellera de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid, María Victoria Malavé; el conseller del Consell de Comptes de Castella i Lleó, Ángel Jiménez; el síndic de la Sindicatura de Comptes d'Astúries, Eduardo Rodríguez; el vicepresident de la Cambra de Comptes d'Aragó, Luis Rufas de Benito; i el president de la recentment recuperada Cambra de Comptes de Castella-La Manxa, Fernando Andújar.

Durant la reunió, les institucions de control extern van compartir els seus programes de fiscalització previstos per a l'any 2023. A més, com en cada reunió d'aquesta comissió, es va tractar l'estat de situació dels treballs de fiscalització en curs, encaminats a reforçar la col·laboració en el control del sector públic autonòmic. Sobre aquest tema, es van proposar alguns aspectes de millora sobre cens, rendició de comptes i remissió de contractes per a incloure'ls en els pròxims anys.

Així mateix, van abordar la continuïtat de les mesures adoptades en l'àmbit autonòmic de cara a implementar el “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”, les ajudes del qual estan destinades a modernitzar el sistema econòmic i superar les conseqüències de la pandèmia.

Les fiscalitzacions en l'àmbit autonòmic relatives als Fons Next Generation s'emmarquen en una sèrie d'actuacions programades pel Tribunal de Comptes, que, igual que els seus homòlegs europeus, realitza fiscalitzacions sobre aquesta matèria tan rellevant. En aquest sentit, el Tribunal de Comptes i els OCEX estan desenvolupant de forma coordinada els treballs d'auditoria sobre la implementació de les mesures adoptades en l'àmbit autonòmic per a afrontar amb èxit la gestió d'aquests fons europeus, els informes dels quals es preveu seran aprovats en els mesos pròxims.

Aquesta comissió contribueix a posar en comú els treballs desenvolupats, conjuminar criteris i enfortir la coordinació de les actuacions fiscalitzadores sobre les administracions autonòmiques i la col·laboració entre totes les institucions encarregades del control extern, tot constatant-se, una vegada més, que els treballs realitzats coordinadament per totes les institucions de control han aportat notables millores en la gestió de les administracions autonòmiques.

Després de la reunió, els membres de la comissió van visitar l'Ajuntament de Pamplona, on van ser rebuts per l'alcalde, Enrique Maya.