Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any Entitats Descàrrega
2019 Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SAU document-file-xls
2019 Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències, SAU document-file-xls
2019 Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal document-file-xls
2019 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU document-file-xls
2019 Parc Empresarial de Sagunt, SL document-file-xls
2019 Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA document-file-xls
2019 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU document-file-xls
2019 Plan Cabanyal - Canyamelar, SA document-file-xls
2019 Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU document-file-xls
2019 Reciclatge de Residus la Marina Alta, SA document-file-xls
2019 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA document-file-xls
2019 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU document-file-xls
2019 Aeroport de Castelló, SL document-file-xls
2018 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU document-file-xls
2018 Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències, SAU document-file-xls
2018 Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA document-file-xls
2018 Parc Empresarial de Sagunt, SL document-file-xls
2018 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA document-file-xls
2018 Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA
2018 Plan Cabanyal - Canyamelar, SA document-file-xls
2018 Radiotelevisió Valenciana, SAU (Societat en liquidació) document-file-xls
2018 Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal document-file-xls
2018 Aeroport de Castelló, SL document-file-xls
2018 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU document-file-xls
2018 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU document-file-xls
2018 Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SAU document-file-xls
2017 Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2017 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. document-file-xls
2017 Ciudad de la Luz, S.A.U. document-file-xls
2017 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. document-file-xls
2017 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. document-file-xls
2017 Advancer Bioanalytical Services, S.L.
2017 Centro Especial de Empleo del IVAS, S.A.
2017 Aeropuerto de Castellón, S.L. document-file-xls
2017 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2017 Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal document-file-xls
2017 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (Sociedad en liquidación) document-file-xls
2017 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. document-file-xls
2016 Centro Especial de Empleo del IVAS, S.A.
2016 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2016 Advancer Bioanalytical Services, S.L. document-file-xls
2016 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. document-file-xls
2016 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. document-file-xls
2016 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. document-file-xls
2016 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. document-file-xls
2016 Aeropuerto de Castellón, S.L. document-file-xls
2016 Ciudad de la Luz, S.A.U. document-file-xls
2016 Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2016 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (Sociedad en liquidación) document-file-xls
2015 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. document-file-xls
2015 Ciudad de la Luz, S.A.U. document-file-xls
2015 Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2015 Centro Especial de Empleo del IVAS, S.A.
2015 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. document-file-xls
2015 Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.
2015 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (sociedad en liquidación) document-file-xls
2015 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. document-file-xls
2015 Plan Cabanyal-Canyameral, S.A. document-file-xls
2015 Aeropuerto de Castellón, S.L. document-file-xls
2015 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. document-file-xls
2015 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2014 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2014 Centro Especial de Empleo del IVAS, S.A.
2014 Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2014 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. document-file-xls
2014 Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. document-file-xls
2014 Ciudad de la Luz, S.A.U. document-file-xls
2014 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (sociedad en liquidación) document-file-xls
2014 Plan Cabanyal-Canyameral, S.A. document-file-xls
2014 Aeropuerto de Castellón, S.L. document-file-xls
2014 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. document-file-xls
2014 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. document-file-xls
2014 Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. document-file-xls
2014 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A.
2013 Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. document-file-xls
2013 Aeropuerto de Castellón, S.L. document-file-xls
2013 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. document-file-xls
2013 Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2013 Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. (sociedad en liquidación) document-file-xls
2013 Ciudad de las Artes y de las Ciencias, S.A. document-file-xls
2013 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2013 Ciudad de la Luz, S.A.U. document-file-xls
2013 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. document-file-xls
2013 Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L.
2013 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. document-file-xls
2013 Universitat Internacional Valenciana - Valencian International University, S.L. document-file-xls
2012 Aeropuerto de Castellón, S.L. document-file-xls
2012 Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2012 Reciclados y Compostaje Piedra Negra, S.A. document-file-xls
2012 Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A.U. document-file-xls
2012 Ciudad de la Luz, S.A.U. document-file-xls
2012 Televisión Autonómica Valenciana, S.A. document-file-xls
2012 Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas, S.L. document-file-xls
2012 Circuito del Motor y Promoción Deportiva, S.A.U. document-file-xls
2012 Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A.U. document-file-xls
2012 Seguridad y Promoción Industrial Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2012 Reciclatge de Residus La Marina Alta, S.A. document-file-xls
2012 Radio Autonomía Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2012 Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U. document-file-xls
2012 Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, S.A. document-file-xls