Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any Entitats Descàrrega
2021 Agregat entitats dependents d'universitats document-file-xls
2020 Agregat entitats dependents d'universitats document-file-xls
2019 Agregado entidades dependientes de universidades document-file-xls
2018 Agregado entidades dependientes de universidades document-file-xls
2017 Agregado entidades dependientes de universidades document-file-xls
2016 Agregado entidades dependientes de universidades document-file-xls
2015 Agregado entidades dependientes de universidades document-file-xls
2014 Agregado entidades dependientes de universidades document-file-xls
2013 Agregado entidades dependientes de universidades document-file-xls
2012 Agregado entidades dependientes de universidades document-file-xls