Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2022 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
2021 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
2020 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
2019 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2018 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2017 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2016 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2015 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2014 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2013 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2012 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2011 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2010 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2009 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2008 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2007 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2006 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2005 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2004 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2003 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2002 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2001 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
2000 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1999 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1998 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1997 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1996 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1995 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1994 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1993 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1992 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1991 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1990 Agregado Sector público autonómico valenciano document-file-xls
1989 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
1988 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
1987 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
1986 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
1985 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
1984 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
1983 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls