Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2022 Agregat Altres entitats de dret públic empresarials document-file-xls
2021 Agregat Altres entitats de dret públic empresarials document-file-xls
2020 Agregat Altres entitats de dret públic empresarials document-file-xls
2019 Agregado Otras entidades de derecho público empresariales document-file-xls
2018 Agregado Otras entidades de derecho público empresariales document-file-xls
2017 Agregado Otras entidades de derecho público empresariales document-file-xls
2016 Agregado Otras entidades de derecho público empresariales document-file-xls
2015 Agregat altres entitats de dret públic empresarials document-file-xls