Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2022 Compte de la Administració document-file-xls
2022 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2022 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2022 Secció 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2022 Secció 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2022 Secció 05 Presidència de la Generalitat document-file-xls
2022 Secció 06 Hisenda i Model Econòmic document-file-xls
2022 Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública document-file-xls
2022 Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat document-file-xls
2022 Secció 09 Educació, Cultura i Esport document-file-xls
2022 Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública document-file-xls
2022 Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball document-file-xls
2022 Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica document-file-xls
2022 Secció 14 Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica document-file-xls
2022 Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives document-file-xls
2022 Secció 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2022 Secció 19 Servei del Deute document-file-xls
2022 Secció 20 Despeses Diverses document-file-xls
2022 Secció 21 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital document-file-xls
2022 Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica document-file-xls
2022 Secció 24 Comité Econòmic i Social document-file-xls
2022 Secció 25 Síndic de Greuges document-file-xls
2021 Administració de la Generalitat document-file-xls
2021 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2021 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2021 Secció 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2021 Secció 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2021 Secció 05 Presidència de la Generalitat document-file-xls
2021 Secció 06 Hisenda i Model Econòmic document-file-xls
2021 Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública document-file-xls
2021 Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat document-file-xls
2021 Secció 09 Educació, Cultura i Esport document-file-xls
2021 Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública document-file-xls
2021 Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball document-file-xls
2021 Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica document-file-xls
2021 Secció 14 Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica document-file-xls
2021 Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives document-file-xls
2021 Secció 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2021 Secció 19 Servei del Deute document-file-xls
2021 Secció 20 Despeses Diverses document-file-xls
2021 Secció 21 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital document-file-xls
2021 Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica document-file-xls
2021 Secció 24 Comité Econòmic i Social document-file-xls
2020 Administració de la Generalitat document-file-xls
2020 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2020 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2020 Secció 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2020 Secció 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2020 Secció 05 Presidència de la Generalitat document-file-xls
2020 Secció 06 Hisenda i Model Econòmic document-file-xls
2020 Secció 07 Justícia, Interior i Administració Pública document-file-xls
2020 Secció 08 Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat document-file-xls
2020 Secció 09 Educació, Cultura i Esport document-file-xls
2020 Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública document-file-xls
2020 Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball document-file-xls
2020 Secció 12 Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica document-file-xls
2020 Secció 14 Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica document-file-xls
2020 Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives document-file-xls
2020 Secció 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2020 Secció 19 Servei del Deute document-file-xls
2020 Secció 20 Despeses Diverses document-file-xls
2020 Secció 21 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital document-file-xls
2020 Secció 22 Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica document-file-xls
2020 Secció 24 Comité Econòmic i Social document-file-xls
2019 Administració de la Generalitat document-file-xls
2019 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2019 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2019 Secció 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2019 Secció 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2019 Secció 05 Presidència de la Generalitat document-file-xls
2019 Secció 06 Hisenda i Model Econòmic document-file-xls
2019 Secció 07 Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques document-file-xls
2019 Secció 08 Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori document-file-xls
2019 Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport document-file-xls
2019 Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública document-file-xls
2019 Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball document-file-xls
2019 Secció 12 Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural document-file-xls
2019 Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives document-file-xls
2019 Secció 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2019 Secció 19 Servei del Deute document-file-xls
2019 Secció 20 Despeses Diverses document-file-xls
2019 Secció 22 Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació document-file-xls
2019 Secció 24 Comité Económic i Social document-file-xls
2018 Compte de l'Administració document-file-xls
2018 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2018 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2018 Secció 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2018 Secció 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2018 Secció 05 Presidència de la Generalitat document-file-xls
2018 Secció 06 Hisenda i Model Econòmic document-file-xls
2018 Secció 07 Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques document-file-xls
2018 Secció 08 Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori document-file-xls
2018 Secció 09 Educació, Investigació, Cultura i Esport document-file-xls
2018 Secció 10 Sanitat Universal i Salut Pública document-file-xls
2018 Secció 11 Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball document-file-xls
2018 Secció 12 Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural document-file-xls
2018 Secció 16 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives document-file-xls
2018 Secció 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2018 Secció 19 Servei del Deute document-file-xls
2018 Secció 20 Despeses Diverses document-file-xls
2018 Secció 22 Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació document-file-xls
2018 Secció 24 Comité Económic i Social document-file-xls
2017 Compte de l'Administració document-file-xls
2017 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2017 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2017 Secció 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2017 Sección 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2017 Secció 05 Presidencia de la Generalitat document-file-xls
2017 Secció 06 Hacienda y Modelo Económico document-file-xls
2017 Secció 07 Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas document-file-xls
2017 Secció 08 Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio document-file-xls
2017 Secció 09 Educación, Investigación, Cultura y Deporte document-file-xls
2017 Secció 10 Sanidad Universal y Salud Pública document-file-xls
2017 Secció 11 Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo document-file-xls
2017 Secció 12 Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural document-file-xls
2017 Secció 16 Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas document-file-xls
2017 Secció 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2017 Secció 19 Servicio de la Deuda document-file-xls
2017 Seccio 20 Gastos Diversos document-file-xls
2017 Secció 22 Trasparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación document-file-xls
2017 Secció 24 Comité Econòmic i Social document-file-xls
2016 Compte de l'Administració document-file-xls
2016 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2016 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2016 Secció 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2016 Sección 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2016 Secció 05 Presidencia de la Generalitat document-file-xls
2016 Secció 06 Hacienda y Modelo Económico document-file-xls
2016 Secció 07 Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas document-file-xls
2016 Secció 08 Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio document-file-xls
2016 Secció 09 Educación, Investigación, Cultura y Deporte document-file-xls
2016 Secció 10 Sanidad Universal y Salud Pública document-file-xls
2016 Secció 11 Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo document-file-xls
2016 Secció 12 Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climatico y Desarrollo Rural document-file-xls
2016 Secció 16 Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas document-file-xls
2016 Secció 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2016 Secció 19 Servicio de la Deuda document-file-xls
2016 Seccio 20 Gastos Diversos document-file-xls
2016 Secció 22 Trasparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación document-file-xls
2016 Secció 24 Comité Econòmic i Social document-file-xls
2015 Cuenta de la Administración document-file-xls
2015 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2015 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2015 Sección 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2015 Sección 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2015 Sección 05 Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua document-file-xls
2015 Sección 06 Hacienda y Administración Pública document-file-xls
2015 Sección 08 Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente document-file-xls
2015 Sección 09 Educación, Cultura y Deporte document-file-xls
2015 Sección 10 Sanidad document-file-xls
2015 Sección 11 Economía, Industria, Turismo y Empleo document-file-xls
2015 Sección 16 Bienestar Social document-file-xls
2015 Sección 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2015 Sección 19 Servicio de la Deuda document-file-xls
2015 Sección 20 Gastos Diversos document-file-xls
2015 Sección 22 Gobernación y Justicia document-file-xls
2015 Sección 24 Comité Econòmic i Social document-file-xls
2014 Cuenta de la Administración document-file-xls
2014 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2014 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2014 Sección 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2014 Sección 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2014 Sección 05 Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua document-file-xls
2014 Sección 06 Hacienda y Administración Pública document-file-xls
2014 Sección 08 Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente document-file-xls
2014 Sección 09 Educación, Cultura y Deporte document-file-xls
2014 Sección 10 Sanidad document-file-xls
2014 Sección 11 Economía, Industria, Turismo y Empleo document-file-xls
2014 Sección 16 Bienestar Social document-file-xls
2014 Sección 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2014 Sección 19 Servicio de la Deuda document-file-xls
2014 Sección 20 Gastos Diversos document-file-xls
2014 Sección 22 Gobernación y Justicia document-file-xls
2014 Sección 24 Comité Econòmic i Social document-file-xls
2013 Cuenta de la Administración document-file-xls
2013 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2013 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2013 Sección 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2013 Sección 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2013 Sección 05 Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua document-file-xls
2013 Sección 06 Hacienda y Administración Pública document-file-xls
2013 Sección 08 Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente document-file-xls
2013 Sección 09 Educación, Cultura y Deporte document-file-xls
2013 Sección 10 Sanidad document-file-xls
2013 Sección 11 Economía, Industria, Turismo y Empleo document-file-xls
2013 Sección 16 Bienestar Social document-file-xls
2013 Sección 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2013 Sección 19 Servicio de la Deuda document-file-xls
2013 Sección 20 Gastos Diversos document-file-xls
2013 Sección 22 Gobernación y Justicia document-file-xls
2013 Sección 24 Comité Econòmic i Social document-file-xls
2012 Compte de l'Administració document-file-xls
2012 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2012 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2012 Sección 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2012 Sección 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2012 Sección 05 Presidencia document-file-xls
2012 Sección 06 Hacienda y Administración Pública document-file-xls
2012 Sección 08 Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente document-file-xls
2012 Sección 09 Educación, Formación y Empleo document-file-xls
2012 Sección 10 Sanidad document-file-xls
2012 Sección 11 Economía, Industria y Comercio document-file-xls
2012 Sección 12 Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua document-file-xls
2012 Sección 16 Justicia y Bienestar Social document-file-xls
2012 Sección 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2012 Sección 18 Turismo, Cultura y Deporte document-file-xls
2012 Sección 19 Servicio de la Deuda document-file-xls
2012 Sección 20 Gastos Diversos document-file-xls
2012 Sección 22 Gobernación document-file-xls
2012 Sección 24 Comité Económico y Social document-file-xls
2011 Compte de l'Administració document-file-xls
2011 Secció 01 Les Corts Valencianes document-file-xls
2011 Secció 02 Sindicatura de Comptes document-file-xls
2011 Sección 03 Consell Valencià de Cultura document-file-xls
2011 Sección 04 Consell Jurídic Consultiu document-file-xls
2011 Sección 05 Presidencia y Conselleria de Presidencia document-file-xls
2011 Sección 06 Economía, Hacienda y Empleo document-file-xls
2012 Sección 07 Justicia y Administraciones públicas document-file-xls
2011 Sección 08 Infraestructuras y transportes document-file-xls
2011 Sección 09 Educación document-file-xls
2011 Sección 10 Sanidad document-file-xls
2011 Sección 11 Industria, comercio e innovación document-file-xls
2011 Sección 12 Agricultura, pesca y alimentación document-file-xls
2012 Sección 14 Medio Ambiente, Urbanismo, Agua y Vivienda document-file-xls
2011 Secció 15 Turisme document-file-xls
2012 Secció 15 Turisme document-file-xls
2011 Sección 16 Bienestar Social document-file-xls
2011 Sección 17 Acadèmia Valenciana de la Llengua document-file-xls
2011 Sección 18 Cultura y Deporte document-file-xls
2011 Sección 19 Servicio de la Deuda document-file-xls
2011 Sección 20 Gastos Diversos document-file-xls
2011 Sección 22 Gobernación