6 June 2024 Corporatiu

Les institucions de control extern avancen en la consolidació de Fiscalicex com a ferramenta de gestió d'auditoria

València, 6 de juny de 2024.- El Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes (OCEX) van compartir dimecres passat els últims avanços en el desenvolupament de Fiscalicex i Fisconex durant la reunió de la Comissió de Coordinació per a l'impuls de l'Administració Electrònica, de la qual forma part el síndic de comptes Antonio Mira-Perceval.

La ferramenta de gestió d’auditoria Fiscalicex continua amb el seu desenvolupament evolutiu després de la posada en funcionament de la seua primera versió al juliol de 2023. En este sentit i com a institució avançada en el desenvolupament i l’aplicació de les noves metodologies en l'auditoria, la Sindicatura ha sigut de les primeres institucions de control extern autonòmiques en posar-la en marxa i ha compartit els seus coneixements i experiències pràctiques amb els OCEX que li ho han demanat a través de formacions impartides per personal de la institució. Durant este temps ha sigut incorporada en altres institucions per als seus treballs de fiscalització i ja està operativa o en últim procés d'implementació en el Tribunal de Comptes i en deu OCEX. Durant la reunió de la Comissió de Coordinació s'han descrit les principals funcionalitats reeixides fins a la data i les que estan planificades per a 2024.

A més, en la reunió s'han presentat els avanços relatius al projecte Fisconex per a la remissió dels contractes del sector públic estatal i autonòmic i de suport de fiscalització de la contractació, el desenvolupament de la qual es troba en una fase avançada i en breu iniciarà el seu període de proves.

En la trobada també es van debatre possibles iniciatives de formació en l'àmbit d'actuació de la Comissió i es van compartir experiències d'estes institucions en matèria de governança de dades, així com els primers passos en l'aplicació d'intel·ligència artificial.