31 gener 2024 Corporatiu

El síndic major assisteix a la reunió de la Comissió mixta Consell-Corts per a la reforma del sistema de finançament autonòmic i la valoració del deute històric

València,31 de gener de 2024.- Com a membre de la Comissió d’experts nomenada per les Corts Valencianes per a la reforma del sistema de finançament, el síndic major, Vicent Cucarella, ha assistit este matí a la reunió de la Comissió mixta Consell-Corts per a la reforma del sistema de finançament autonòmic i la valoració del deute històric, que ha tingut lloc a la seu del parlament valencià. 

En esta reunió, presidida per la portaveu del Consell i consellera d’Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, han participat també altres membres del Consell, representants dels quatre grups parlamentaris en les Corts –PP, PSPV, Compromís i Vox– i els membres de la Comissió d’experts. Estos últims han presentat el document “Informe de la Comissió d’experts nomenats per les Corts Valencianes sobre el fons transitori d’anivellament i el deute”. En este treball es xifren en 1.782 milions d’euros la mitjana que hauria de rebre la Comunitat Valenciana del fons d’anivellament en els quatre anys de la present legislatura per a convergir amb la mitjana de les comunitats autònomes. En concret, segons els càlculs dels experts, haurien de ser 1.183 milions el 2024, 1.746 milions el 2025, 2.002 el 2026 i 2.196 el 2027.

Aquest fons d’anivellament és una reivindicació dels experts valencians com a mecanisme transitori, mentre no s’aborde la reforma del model de finançament autonòmic, amb l’objectiu de pal·liar urgentment els efectes que l’infrafinançament té en els ingressos i l’equilibri financer de les comunitats perjudicades any rere any. 

L’informe dels experts també ha estimat la part del deute públic valencià atribuïble a l’incorrecte funcionament del model de finançament, amb un plantejament alineat amb l’Informe sobre l’evolució del deute públic de la Generalitat Valenciana, publicat per la Sindicatura de Comptes en abril de 2022 atenent a la sol·licitud de la  Comissió d'Investigació sobre el Deute Públic de la Comunitat Valenciana. Un treball els objectius del qual consistien, segons la pròpia Comissió, en “determinar la composició de l’estoc de deute públic de la Comunitat Valenciana i les seues causes, així com quantificar el deute autonòmic que ha de ser condonat i establir solucions per a aplicar aquesta condonació de deute”.

Alhora, la Sindicatura de Comptes ve dedicant en els seus darrers informes del Compte General de la Generalitat Valenciana un apartat a analitzar l’infrafinançament autonòmic i les seues conseqüències. Tal com indica també en les conclusions de l’Informe de fiscalització del Compte de l’Administració de 2022, lliurat el passat 22 de desembre a les Corts, la Comunitat Valenciana pateix dos causes principals d’endeutament lligat a l’infrafinançament: l’originat per la discriminació respecte a la mitjana en termes de població ajustada i el que s’esdevé per l’infrafinançament respecte a les necessitats reconegudes pel model i no satisfetes degut a la crisi econòmica. Tanmateix, la Sindicatura adverteix que en les negociacions actuals només s’està prestant atenció a la segona causa, obviant la part del deute que és conseqüència de la discriminació en el model vigent i que només pateixen unes poques comunitats autònomes, entre les quals destaca la Comunitat Valenciana.

Per tot això, la Sindicatura apunta que, a més d’avançar en el disseny d’un nou model de finançament, la Comunitat Valenciana haurà de continuar exigint un rescabalament de la part del deute acumulat durant els últims anys a causa de l’infrafinançament, tant del component compartit amb altres comunitats de règim comú com de l’específicament valencià. Així mateix, la Sindicatura insisteix en la conveniència d’implantar immediatament el mecanisme transitori objecte de l’informe presentat hui per la Comissió d’experts que resolga aquest infrafinançament durant el temps que transcórrega fins que s’aprove el nou model.

A més del síndic major de comptes, Vicent Cucarella, la Comissió d’experts  en finançament autonòmic nomenada per les Corts la integren Francisco Pérez, catedràtic emèrit de la Universitat de València i director d'investigació de l'Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques (IVIE); Rafael Beneyto, exdirector general de Tributs i Joc de la Generalitat; Eusebio Monzó, secretari autonòmic d’Hisenda i Finançament de la Generalitat; José Antonio Pérez, director de l’Àrea d’Estratègia de Recursos de la Universitat Politècnica de València; Ángeles Pla, professora titular de la Universitat de València; i Juan Pérez, tècnic d’investigació de l’IVIE.