28 novembre 2023 Corporatiu

El síndic Antonio Mira-Perceval, ponent al Fòrum del Municipalisme 2023

València, 28 de novembre de 2023.- El síndic de comptes Antonio Mira-Perceval va participar ahir com a ponent al Fòrum del Municipalisme 2023, que va celebrar la seua quarta edició en les instal·lacions a Alacant del Club Información, organitzador de l'esdeveniment. La seua ponència va girar al voltant de la importància de la transparència, la legalitat i l’eficiència en la gestió dels fons públics i la rellevància de la tasca d’auditoria i control sobre les administracions d’àmbit local i regional.

La rendició de comptes, prop del 100%

El síndic va fer una felicitació conjunta pel fet que la situació financera de les administracions de la Comunitat Valenciana siga ara millor que fa uns anys. Com va dir al respecte, “es important que els responsables municipals coneguen la situació dels seus ajuntaments i que es comparen amb altres, perquè així  es millora”. Així mateix, es va mostrar molt satisfet perquè l’índex de rendició de comptes estiga “molt prop” del 100%. De fet, és un dels més alts de l’Estat espanyol. Sobre els motius que han portat a aconseguir aquestes xifres, Mira-Perceval en va destacar dos: el primer és que la Generalitat no paga les subvencions als ajuntaments que no reten els seus comptes a la Sindicatura i el segon és la capacitat sancionadora de la institució, que pot imposar multes coercitives, una facultat que no existeix en totes les Comunitats Autónomes.

La importància de supervisar la ciberseguretat

El síndic també va defensar al seu discurs que la Sindicatura supervise les mesures de ciberseguretat de les administracions amb l’objectiu de que s’acomplisca l’Esquema Nacional de Seguretat. En aquest sentit, Mira-Perceval va advocar perquè es publiquen informes com el que es va donar a conéixer aquest any, en el que es va posar de manifest que la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Benidorm són les entitats que major seguretat ofereixen en aquesta matèria a la Comunitat Valenciana.  També va recordar que el ciberatac que va patir l’Ajuntament de Xixona en 2021 ha impedit que el consistori reta els seus comptes convenientment en els darrers anys.  

Properes fiscalitzacions: evolució ZBE i subvencions grups municipals

El síndic també va parlar d’algunes de les fiscalitzacions d’àmbit local que està previst realitzar. Així, i tal i com també va publicar la Sindicatura el passat 21 de novembre al seu web, la institució portarà a terme junt al Tribunal de Comptes una fiscalització horitzontal dels avanços que està tenint la implantació de les Zones de Baixes Emissions –a les quals obliga la Unió Europea– , un treball previst per al pla anual d’actuació de 2024. En aquest sentit, com Mira-Perceval va indicar, “Hem de vetlar des de les institucions de control per l'impacte que té este projecte en la vida dels ciutadans i per la importància de rebaixar les emissions que s'emeten», tot recalcant que la Sindicatura de Comptes està en contacte amb els ajuntaments i tendeix la mà en tot moment “per a dur a terme una col·laboració mútua que contribuïsca a la millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania.”

Alhora, Mira-Perceval va convidar als membres de les corporacions, sobretot als que tenen responsabilitats per primera vegada des de les eleccions del passat 28 de maig, a conéixer el web de la institució, en el qual podran trobar informació de les seues obligacions, així com informes estadístics que els puguen resultar d'utilitat.

Per altra banda, una de les fiscalitzacions que vorà la llum en breu serà la que s’està ultimant sobre les subvencions que atorguen els ajuntaments als grups municipals. En aquest sentit –afirmà el síndic– «existeix la sensació que eixes subvencions es donen i no s'exigeixen comptes de què es fa amb els diners i els plens han de demanar responsabilitats».


El fòrum va comptar, a més, amb la participació del President de la Generalitat, Carlos Mazón; la consellera d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes; el president de la Diputació d'Alacant, Antonio Pérez; el síndic de Greuges, Ángel Luna; la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rocío Cortés; i un bon nombre d'alcaldes de ciutats de la província d'Alacant. A més, en la seua presentació intervingueren l’actual director del diari i del Club Información, Toni Cabot, i el director d’À Punt, Alfred Costa.


La Sindicatura, un referent per a la resta d'institucions de control extern

Cal dir que la Sindicatura es considera un cas d'èxit en la modernització del control i la rendició de comptes entre la resta de les institucions de control extern, tant autonòmiques com estatals. Un prestigi avalat per l'Oficina Estadística de la Unió Europea (EUROSTAT).

Una altra de les àrees on la Sindicatura aporta un valor diferencial és la Comissió Tècnica de l'Associació d'Òrgans de Control Extern Autonòmics (ASOCEX), coordinada per l'auditor de la casa Antonio Minguillón. Aquesta comissió elabora les Guies Pràctiques de Fiscalització GPF-OCEX, eines de vital importància per a desenvolupar la fiscalització del sector públic a l'entorn d'administració electrònica, totalment informatitzat, en el qual treballen actualment els OCEX.

La Sindicatura és, a més, l'única institució de control extern del país que compta amb una Unitat d'Auditoria de Sistemes de la Informació (UASI), la qual, amb 15 anys de trajectòria, comparteix els seus coneixements i experiència amb la resta d'institucions i que en 2020 es va alçar amb el Premi a les Bones Pràctiques en Auditoria i Transparència en el Sector Públic atorgat per la Fundació FIASEP.  Entre altres múltiples treballs, destaca el paper d'aquesta unitat en el foment de la ciberseguretat en ajuntaments i diputacions a través de les auditories que porta anys realitzant, una disciplina en la qual forma a auditors d'uns altres OCEX, així com del Tribunal de Comptes.

Finalment, aclarir que la Sindicatura és un òrgan col·legiat en el qual els tres síndics del Consell participen per igual en l'elaboració i aprovació dels informes, sempre amb la participació fonamental dels equips d'auditoria, coordinats pels auditors. En aquest sentit, els síndics han tingut històricament un perfil professional tècnic i entre els successius consells ha hagut una continuïtat en totes les renovacions des de la creació de la institució en 1985, sempre amb la permanència d’un dels seus membres per a assegurar el correcte funcionament de l'ens fiscalitzador.