Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2022 Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial document-file-xls
2022 Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) document-file-xls
2022 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2022 Turisme Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Turisme Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) document-file-xls
2021 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2021 Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) document-file-xls
2021 Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial document-file-xls
2020 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2020 Turisme Comunitat Valenciana document-file-xls
2020 Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2020 Institut Valencià d'Art Modern document-file-xls
2020 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial document-file-xls
2020 Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària document-file-xls
2018 Turisme Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Patronat del Misteri d'Elx document-file-xls
2018 Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (en liquidació) document-file-xls
2018 Institut Valencià de Cultura document-file-xls
2018 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2018 Institut Valencià d'Art Modern document-file-xls
2018 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial document-file-xls
2018 Agència Valenciana de la Innovació document-file-xls
2018 Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària document-file-xls
2017 Agencia Valenciana de la Innovación document-file-xls
2017 Institut Valencià de Cultura document-file-xls
2017 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2017 Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) document-file-xls
2017 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Patronato Misteri d'Elx document-file-xls
2017 Agència Valenciana del Turisme document-file-xls
2017 Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial document-file-xls
2017 Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria document-file-xls
2017 Instituto Valenciano de Arte Moderno document-file-xls
2016 Instituto Valenciano de Arte Moderno document-file-xls
2016 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria document-file-xls
2016 Agència Valenciana del Turisme document-file-xls
2016 Patronato Misteri d'Elx document-file-xls
2016 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2016 Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidación) document-file-xls
2016 CulturArts Generalitat document-file-xls
2016 Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana
2015 Instituto Valenciano de Acción Social document-file-xls
2015 Ente Público Radiotelevisión Valenciana (en liquidació) document-file-xls
2015 CulturArts Generalitat document-file-xls
2015 Agència Valenciana del Turisme document-file-xls
2015 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2015 Instituto Valenciano de Arte Moderno document-file-xls
2015 Patronato del Misteri d'Elx document-file-xls
2015 Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana document-file-xls