Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2022 Agència Tributària Valenciana document-file-xls
2022 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària document-file-xls
2022 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació document-file-xls
2022 Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències document-file-xls
2022 Institut Valencià d'Investigacions Agràries document-file-xls
2022 Institut Cartogràfic Valencià document-file-xls
2022 Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques
2022 Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP)
2022 Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària document-file-xls
2022 Intitut Valencià de la Joventut document-file-xls
2022 Agència Valenciana de Protecció del Territori document-file-xls
2022 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
2022 Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball document-file-xls
2022 Institut Valencià d’Estadística (IVE) document-file-xls
2022 Autoritat de Transport Metropolità de València document-file-xls
2021 Institut Valencià d'Investigacions Agràries document-file-xls
2021 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació document-file-xls
2021 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària document-file-xls
2021 Autoritat de Transport Metropolità de València document-file-xls
2021 Institut Cartogràfic Valencià document-file-xls
2021 Institut Valencià de la Joventud document-file-xls
2021 Agència Tributària Valenciana document-file-xls
2021 Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana
2021 Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques
2021 Institut Valencià d’Estadística (IVE)
2021 Agència Valenciana de Protecció del Territori
2021 Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball document-file-xls
2021 Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària document-file-xls
2021 Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències document-file-xls
2020 Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
2020 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària document-file-xls
2020 Institut Valencià de la Joventut document-file-xls
2020 Institut Valencià d'Investigacions Agràries document-file-xls
2020 Institut Cartogràfic Valencià document-file-xls
2020 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació document-file-xls
2020 Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques
2020 Agència Valenciana de Protecció del Territori
2020 Agència Tributària Valenciana document-file-xls
2020 Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana
2020 Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball document-file-xls
2020 Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències document-file-xls
2020 Autoritat de Transport Metropolità de València document-file-xls
2019 Autoritat de Transport Metropolità de València document-file-xls
2019 Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències document-file-xls
2019 Agència Valenciana de Protecció del Territori
2019 Institut Cartogràfic Valencià document-file-xls
2019 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació document-file-xls
2019 Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana
2019 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària document-file-xls
2019 Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques
2019 Agència Tributària Valenciana document-file-xls
2019 Institut Valencià d'Investigacions Agràries document-file-xls
2019 Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball document-file-xls
2019 Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària
2019 Institut Valencià de la Joventut document-file-xls
2018 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo document-file-xls
2018 Autoritat de Transport Metropolità de València document-file-xls
2018 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària document-file-xls
2018 Institut Cartogràfic Valencià document-file-xls
2018 Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques
2018 LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació document-file-xls
2018 Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències document-file-xls
2018 Institut Valencià de la Joventut document-file-xls
2018 Institut Superior d'Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana
2018 Institut Valencià d'Investigacions Agràries document-file-xls
2018 Agència Tributària Valenciana document-file-xls
2017 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana
2017 Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia
2017 Institut Valencià de la Joventud document-file-xls
2017 Instituto Cartográfico Valenciano document-file-xls
2017 Servicio Valenciano de Empleo y Formación document-file-xls
2017 Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria document-file-xls
2017 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo document-file-xls
2017 Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias
2017 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias document-file-xls
2017 Instituto Valenciano de Administración Tributaria document-file-xls
2017 Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas
2016 Instituto Valenciano de la Juventud. Generalitat Jove document-file-xls
2016 Servicio Valenciano de Empleo y Formación document-file-xls
2016 Instituto Cartográfico Valenciano document-file-xls
2016 Instituto Valenciano de Administración Tributaria document-file-xls
2016 Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria document-file-xls
2016 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias document-file-xls
2016 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo document-file-xls
2015 Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria document-file-xls
2015 Instituto Valenciano de la Juventud. Generalitat Jove document-file-xls
2015 Instituto Cartográfico Valenciano document-file-xls
2015 Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias document-file-xls
2015 Instituto Valenciano de Administración Tributaria
2015 Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo document-file-xls
2015 Servicio Valenciano de Empleo y Formación document-file-xls
2015 Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana