Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2022 Palau de les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut (FIHGUV) document-file-xls
2022 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, fundació INCLIVA document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència (ValER) document-file-xls
2022 Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea document-file-xls
2022 Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL) document-file-xls
2022 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència (ValER) document-file-xls
2021 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, fundació INCLIVA document-file-xls
2021 Palau de les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut (FIHGUV) document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL) document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte document-file-xls
2021 Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea document-file-xls
2020 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte document-file-xls
2020 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2020 Palau de Les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2020 Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors document-file-xls
2020 Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea document-file-xls
2020 Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut (FIHGUV) document-file-xls
2020 Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2020 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2020 Fundació de la Comunitat Valenciana del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani document-file-xls
2020 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2020 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l'Institut d'Investigació Sanitària i Biomèdica d'Alacant (ISABIAL) document-file-xls
2019 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL) document-file-xls
2019 Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors document-file-xls
2019 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte document-file-xls
2019 Fundació de la Comunitat Valenciana del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani document-file-xls
2019 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Palau de les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea document-file-xls
2019 Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum, Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors document-file-xls
2018 Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum, Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed document-file-xls
2018 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea document-file-xls
2018 Palau de Les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte document-file-xls
2018 Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani document-file-xls
2017 Fundación para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2017 Fundación de la Comunidad Valenciana del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo document-file-xls
2017 Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea document-file-xls
2017 Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V. document-file-xls
2017 Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2017 Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito document-file-xls
2017 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed document-file-xls
2017 Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes document-file-xls
2017 Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores document-file-xls
2017 Palau de Les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito document-file-xls
2016 Palau de Les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes document-file-xls
2016 Fundación de la Comunitat Valenciana Jaume II El Just document-file-xls
2016 Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2016 Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Fundación de la Comunidad Valenciana del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo document-file-xls
2016 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed document-file-xls
2016 Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores document-file-xls
2016 Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea document-file-xls
2016 Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2016 Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V. document-file-xls
2016 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana (FUNDACIÓN INCLIVA) document-file-xls
2015 Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes document-file-xls
2015 Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2015 Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2015 Fundación de la Comunidad Valenciana Jaume II El Just document-file-xls
2015 Fundación de la Comunidad Valenciana para el Fomento de Estudios Superiores document-file-xls
2015 Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2015 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito y para el Encuentro Familiar document-file-xls
2015 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Agroalimentaria, Agroalimed document-file-xls
2015 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación Biomédica, la Docencia y la Cooperación Internacional y para el Desarrollo del Hospital General Universitario de Valencia document-file-xls
2015 Palau de Les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2015 Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea document-file-xls
2015 Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V. document-file-xls
2015 Fundación de la Comunidad Valenciana del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo document-file-xls
2014 Fundación Centro de Estudios Ciudad de la Luz, C.V. document-file-xls
2014 Fundación de la Comunidad Valenciana La Luz de las Imágenes document-file-xls
2014 Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2014 Fundación para la Investigación del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2014 Fundación de la Comunidad Valenciana del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo document-file-xls
2014 Fundación de la Comunidad Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito y para el Encuentro Familiar document-file-xls