Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any Entitats Descàrrega
2019 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval document-file-xls
2019 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2019 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2018 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2018 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2018 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval