Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2022 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval document-file-xls
2022 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2022 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2021 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2021 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2021 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval document-file-xls
2020 Fons per a la gestió dels instruments financers del programa operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014 – 2020 document-file-xls
2020 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval document-file-xls
2020 Fons per a la gestió dels instruments financers del programa operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2019 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval document-file-xls
2019 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2019 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2018 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2018 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2018 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval