Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any Entitats Descàrrega
2019 Fundació Universitat-Empresa (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunitat Valenciana, mitjà propi de la Universitat de València document-file-xls
2019 Centre d'Idiomes de la Universitat de València, SLU document-file-xls
2019 Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, SAU document-file-xls
2019 Fundació Universitat Jaume I - Empresa document-file-xls
2019 Fundació Universitària "L'Alcúdia" d'Investigació Arqueològica document-file-xls
2019 Fundació Lluís Alcanyís Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Cedat AG, SLU document-file-xls
2019 Fundació Parc Científic d'Alacant de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació Cedat de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Gestió de Projectes Universitaris FGUV, SLU
2019 Fundació Agromuseu de Vera de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació General de la Universitat de València document-file-xls
2019 Fundació Isonomia document-file-xls
2019 Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundación Servipoli de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació document-file-xls
2019 Fundació General de la Universitat d'Alacant document-file-xls
2019 Fundació Germà Colón Domènech, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2019 Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Isonomia document-file-xls
2018 Fundació Agromuseu de Vera de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Universitària "L'Alcúdia" d'Investigació Arqueològica document-file-xls
2018 Centre d´Idiomes de la Universitat de València, S.L.U document-file-xls
2018 Cedat AG, SL document-file-xls
2018 Fundació Servipoli de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Parc Científic d'Alacant de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Cedat de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació document-file-xls
2018 Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, SAU document-file-xls
2018 Fundació General de la Universitat d'Alacant document-file-xls
2018 Fundació Lluís Alcanyís Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Taller Digital d'Establiment de Textos Literaris i Científics de la Universitat d'Alacant, SA document-file-xls
2018 Fundació General de la Universitat de València document-file-xls
2018 Fundació Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Universitat-Empresa (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunitat Valenciana, mitjà propi de la Universitat de València document-file-xls
2018 Fundació Universitat Jaume I-Empresa document-file-xls
2018 Gestió de Projectes Universitaris FGUV, S.L.U document-file-xls
2018 Fundació Germà Colón Domènech, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2017 Fundación Agromuseu de Vera de la Comunitat Valenciana
2017 Fundación General de la Universidad de Alicante document-file-xls
2017 Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Fundació Parc Cientific Universitat de València document-file-xls
2017 Centre d'Idiomes de la Universitat de València, S.L. document-file-xls
2017 Fundación Universitaria "La Alcudia" de Investigación Arqueológica document-file-xls
2017 Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, S.A. document-file-xls
2017 Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Cientificos de la Universidad de Alicante, S.A. document-file-xls
2017 Fundación de la Comunitat Valenciana Ciudad Politécnica de la Innovación document-file-xls
2017 CEDAT AG, S.L. document-file-xls
2017 Fundació General de la Universitat de València document-file-xls
2017 Fundació Germà Colón Domènech, Fundación de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Fundación Cedat de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Gestió de Projectes Universitaris FGUV, S.L.U. document-file-xls
2017 Fundación Universitat Jaume I-Empresa document-file-xls
2017 Fundación Lluis Alcanyís Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2017 Fundación Servipoli de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2017 Fundación Isonomía document-file-xls
2017 Fundación Universitat-Empresa (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunidad Valenciana, medio propio de la UV document-file-xls
2016 Fundación Parc Cientific Universitat de València document-file-xls
2016 Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación document-file-xls
2016 Fundación General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Taller Digital de Establecimiento de Textos Literarios y Cientificos de la Universidad de Alicante, S.A. document-file-xls
2016 Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, S.A. document-file-xls
2016 Fundación Isonomía document-file-xls
2016 Fundación Universitas Miguel Hernández de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2016 Fundación Lluis Alcanyís Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Fundación Cedat de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2016 Fundació Germà Colón Domènech, Fundación de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Fundación Servipoli de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2016 Fundación Universitaria "La Alcudia" de Investigación Arqueológica document-file-xls
2016 Fundación Universitat-Empresa de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Gestió de Projectes Universitaris FGUV, S.L.U. document-file-xls
2016 Fundació General de la Universitat de València document-file-xls
2016 Parc Científic Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L. (en liquidación) document-file-xls
2016 Fundación Agromuseu de Vera de la Comunitat Valenciana
2016 Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2016 Fundación General de la Universidad de Alicante document-file-xls
2016 Centre d'Idiomes de la Universitat de València, S.L. document-file-xls
2015 Fundación Lluís Alcanyís de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2015 Fundación de la Comunidad Valenciana. Fundación General de la Universitat Jaume I document-file-xls
2015 Parc Científic Tecnològic Empresarial de la Universitat Jaume I, S.L. document-file-xls
2015 Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante, S.A. document-file-xls
2015 Fundación Ciudad Politécnica de la Innovación document-file-xls
2015 Fundación General de la Universitat de València document-file-xls
2015 Fundación General de la Universidad de Alicante document-file-xls
2015 Fundación Universitat-Empresa de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2015 Fundación Cedat de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2015 Fundación Parc Científic Universitat de València document-file-xls
2015 Fundación Servipoli de la Comunidad Valenciana document-file-xls
2015 Gestió de Projectes, FGUV, S.L.U. document-file-xls
2015 Fundación Parque Científico de Alicante de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2015 Fundación Universitaria "La Alcudia" de Investigación Arqueológica document-file-xls
2015 Centre d'Idiomes de la Universitat de València, S.L. document-file-xls
2015 Fundación Isonomía document-file-xls
2015 Corporación Universitat Politécnica de València, S.L.U. document-file-xls
2015 Fundació Germà Colón Domènech, Fundación de la Comunitat Valenciana document-file-xls