Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2022 Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) document-file-xls
2022 Agència Valenciana de Residus i Economia Circular
2022 Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) document-file-xls
2022 Patronat del Misteri d'Elx document-file-xls
2022 Institut Valencià de Cultura document-file-xls
2022 Agència Valenciana d'Informació i Control Alimentaris
2022 Agència Valenciana de la Innovació document-file-xls
2021 Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) document-file-xls
2021 Institut Valencià de Cultura document-file-xls
2021 Agència Valenciana de la Innovació document-file-xls
2021 Patronat del Misteri d'Elx document-file-xls
2020 Institut ValOencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) document-file-xls
2020 Agència Valenciana de la Innovació document-file-xls
2020 Institut Valencià de Cultura document-file-xls
2020 Patronat del Misteri d'Elx document-file-xls
2019 Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV)
2019 Agència Valenciana de la Innovació document-file-xls
2019 Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) document-file-xls
2017 Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana document-file-xls