Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any publicació Entitats Vol Descàrrega
2014 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2013 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2012 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2011 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2010 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2009 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2008 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2007 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2006 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2005 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2004 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2003 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2002 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2001 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
2000 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
1999 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
1998 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
1993 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
1992 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
1991 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
1990 Agregado entidades autónomas administrativas document-file-xls
1989 Agregat organismes autònoms administratius document-file-xls
1988 Agregat organismes autònoms administratius document-file-xls