Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any Entitats Descàrrega
2022 Agregat Subsector No lucratiu document-file-xls
2022 Agregat Subsector empresarial altres entitats document-file-xls
2022 Agregat altres consorcis document-file-xls
2022 Agregat subsector empresarial cameral document-file-xls
2022 Agregat subsector fundacional document-file-xls
2022 Agregat Fons sense personalitat jurídica document-file-xls
2022 Agregat Altres entitats de dret públic empresarials document-file-xls
2022 Agregat entitats públiques empresarials document-file-xls
2022 Agregat societats mercantils document-file-xls
2022 Agregat altres entitats de dret públic administratives document-file-xls
2022 Agregat organismes autònoms document-file-xls
2022 Agregat consorcis administratius document-file-xls
2022 Agregat entitats dependents d'universitats document-file-xls
2022 Agregat Universitats document-file-xls
2022 Agregat Les Corts i resta d'institucions de la Generalitat document-file-xls
2022 Agregat Subsector administratiu altres entitats document-file-xls
2022 Agregat Subsector empresarial document-file-xls
2022 Agregat Subsector administratiu document-file-xls
2022 Agregat Sector altres entitats del sector públic document-file-xls
2022 Agregat Sector instrumental document-file-xls
2022 Agregat Sector Generalitat document-file-xls
2022 Agregat Sector públic autonòmic valencià document-file-xls
2022 Entitat Urbanística de Conservació del Parc Logístic de València (PLV) document-file-xls
2022 Societat de Garantia Recìproca de la Comunitat Valenciana (AFIN-SGR) document-file-xls
2022 Acadèmia Valenciana de L'Audiovisual document-file-xls
2022 Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana (REDIT) document-file-xls
2022 Inndromeda: Aliança en Tecnologies Habilitadores per al sistema productiu de la Comunitat Valenciana i el seu sector públic
2022 Asociació RUVID (Xarxa d'Universitats Valencianes per al Foment de la Investigació, el Desenvolupament i la Innovació) document-file-xls
2022 Reial Acaèmia de Belles Arts de Sant Carles document-file-xls
2022 Acadèmia de la Música Valenciana document-file-xls
2022 Escola de Postgrau i Xarxa de Centres d'Investigació en Intel·ligència Artificial, Fundació de la Comunitat Valenciana
2022 Fundació Cultural de la Comunitat Valenciana Miguel Hernández document-file-xls
2022 Fundació per al Desenvolupament del Con Sud, Fundació de la Comunitat Valenciana
2022 Consell Valencià de la Joventut document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep Felip document-file-xls
2022 Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
2022 Instituició Firal Alacantina document-file-xls
2022 Feria Muestrario Internacional de València document-file-xls
2022 Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 11, Àrea de Gestió A6
2022 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 2, Àrea de Gestió C2 document-file-xls
2022 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió V4 document-file-xls
2022 Consorci per a l'execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 4, Àrea de Gestió V3
2022 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió V5
2022 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València document-file-xls
2022 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Oriola document-file-xls
2022 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló document-file-xls
2022 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant document-file-xls
2022 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi document-file-xls
2022 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval document-file-xls
2022 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2022 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència (ValER) document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut (FIHGUV) document-file-xls
2022 Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL) document-file-xls
2022 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Palau de les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte document-file-xls
2022 Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea document-file-xls
2022 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, fundació INCLIVA document-file-xls
2022 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani document-file-xls
2022 Grup CVMC document-file-xls
2022 Grup VAERSA document-file-xls
2022 Societat Valenciana Fira Alacant, SA document-file-xls
2022 Societat Valenciana Fira Valencia, SA document-file-xls
2022 Societat Valenciana d'Inspecció Tècnica de Vehicles, SA document-file-xls
2022 Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU document-file-xls
2022 Espais Econòmics Empresarials, Societat Limitada document-file-xls
2022 Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAU document-file-xls
2022 Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal document-file-xls
2022 Pla Cabanyal-Canyamelar, SA document-file-xls
2022 Centre Especial d'Ocupació de l'IVASS, SAU document-file-xls
2022 Aeroport de Castelló, SL document-file-xls
2022 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU document-file-xls
2022 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU document-file-xls
2022 Societat de Projectes per a la Transformació Digital, SAU document-file-xls
2022 Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA document-file-xls
2022 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA document-file-xls
2022 Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SAU document-file-xls
2022 Agència Valenciana de Residus i Economia Circular
2022 Agència Valenciana d'Informació i Control Alimentaris
2022 Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) document-file-xls
2022 Agència Valenciana de la Innovació document-file-xls
2022 Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació document-file-xls
2022 Patronat del Misteri d'Elx document-file-xls
2022 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2022 Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl document-file-xls
2022 Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) document-file-xls
2022 Institut Valencià de Finances document-file-xls
2022 Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Turisme Comunitat Valenciana document-file-xls
2022 Institut Valencià de Cultura document-file-xls
2022 Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) document-file-xls
2022 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana document-file-xls
2022 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial document-file-xls
2022 Consorci del Consell de l’Horta de València document-file-xls