Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any Entitats Descàrrega
2021 Entitat Urbanística de Conservació del Parc Logístic de València (PLV)
2021 Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (AFIN-SGR) document-file-xls
2021 Fundación Cultural de la Comunidad Valenciana Miguel Hernández
2021 Fundación para el Desarrollo del Cono Sur, Fundación de la Comunitat Valenciana
2021 Consell Valencià de la Joventut
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep Felip document-file-xls
2021 Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
2021 Institució Firal Alacantina (IFA) document-file-xls
2021 Fira Mostrari Internacional de València document-file-xls
2021 Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 2, Àrea de Gestió C2 document-file-xls
2021 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió V4
2021 Consorci per a l'execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 4, Àrea de Gestió V3
2021 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió V5
2021 Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València document-file-xls
2021 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Oriola document-file-xls
2021 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló document-file-xls
2021 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant document-file-xls
2021 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi document-file-xls
2021 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval document-file-xls
2021 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2021 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana d'Investigació d'Excel·lència (ValER) document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana Hospital General Universitari per a la Investigació Biomèdica, Docència i Desenvolupament de les Ciències de la Salut (FIHGUV) document-file-xls
2021 Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Gestió de l’Institut d’Investigació Sanitària i Biomèdica d’Alacant (ISABIAL) document-file-xls
2021 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Palau de les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte document-file-xls
2021 Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea document-file-xls
2021 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana, fundació INCLIVA document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani document-file-xls
2021 Grup CVMC document-file-xls
2021 Grup VAERSA document-file-xls
2021 Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació, SAU document-file-xls
2021 Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d’Emergències, SAU document-file-xls
2021 Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal document-file-xls
2021 Espais Econòmics Empresarials, Societat Limitada
2021 Plan Cabanyal - Canyamelar, SA document-file-xls
2021 Centre Especial d'Ocupació de l'IVASS, SAU document-file-xls
2021 Aeroport de Castelló, SL document-file-xls
2021 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU document-file-xls
2021 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU document-file-xls
2021 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU document-file-xls
2021 Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA document-file-xls
2021 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA document-file-xls
2021 Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SAU document-file-xls
2021 Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2021 Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) document-file-xls
2021 Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Turisme Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) document-file-xls
2021 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial document-file-xls
2021 Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+I) document-file-xls
2021 Agència Valenciana de la Innovació document-file-xls
2021 Patronat del Misteri d'Elx document-file-xls
2021 Institut Valencià de Cultura document-file-xls
2021 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana document-file-xls
2021 Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl document-file-xls
2021 Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació document-file-xls
2021 Consorci del Consell de l’Horta de València document-file-xls
2021 Institut Valencià de Finances document-file-xls
2021 Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela
2021 Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium document-file-xls
2021 Consorci Hospitalario Provincial de Castelló document-file-xls
2021 Consorci de l'Hospital General Universitari de València - Departament de Salut València Hospital General document-file-xls
2021 Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Universitat Jaume I - Empresa document-file-xls
2021 CEDAT AG, S.L.U. document-file-xls
2021 Fundació Germà Colón Domènech, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Isonomia document-file-xls
2021 Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Parc Científic d'Alacant de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Universitària "L'Alcúdia" d'Investigació Arqueològica document-file-xls
2021 Fundació General de la Universitat d'Alacant document-file-xls
2021 Fundació CEDAT de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Agromuseu de Vera de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació document-file-xls
2021 Fundació Servipoli de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació General de la Universitat de València document-file-xls
2021 Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Fundació Universitat-Empresa (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunitat Valenciana, mitjà propi de la Universitat de València document-file-xls
2021 Fundació Lluís Alcanyís Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2021 Centre Superior d'Idiomes de la Universitat d'Alacant, SAU document-file-xls
2021 Centre d'Idiomes de la Universitat de València, S.L.U. document-file-xls
2021 Universitat d'Alacant document-file-xls
2021 Universitat Miguel Hernández document-file-xls
2021 Universitat Jaume I document-file-xls
2021 Universitat Politècnica de València document-file-xls
2021 Universitat de València document-file-xls
2021 Institut Valencià d’Estadística (IVE)
2021 Agència Valenciana de Protecció del Territori
2021 Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques
2021 Autoritat de Transport Metropolità de València document-file-xls