Utilitza el filtre per a buscar la informació desitjada amb més detall.

Any Entitats Descàrrega
2018 Institut Valencià de la Joventut document-file-xls
2018 Instruments Financers de la Comunitat Valenciana, Fininval
2018 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FSE Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2018 Fons per a la Gestió dels Instruments Financers del Programa Operatiu FEDER Comunitat Valenciana 2014-2020 document-file-xls
2018 Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana (AFIN-SGR) document-file-xls
2018 Fundació Tribunal d'Arbitratge Laboral de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundación para el Desarrollo del Cono Sur, Fundación de la Comunitat Valenciana
2018 Consell Valencià de la Joventut
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana Centre d’Investigació Príncep Felip document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt document-file-xls
2018 Fundació per al Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fira Mostrari Internacional de València document-file-xls
2018 Fundació Càtedra Enric Soler i Godes
2018 Institució Firal Alacantina (IFA) document-file-xls
2018 Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 2, Àrea de Gestió C2 document-file-xls
2018 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió V4 document-file-xls
2018 Consorci per a l'execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 4, Àrea de Gestió V3 document-file-xls
2018 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 1, Àrea de Gestió C1 document-file-xls
2018 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 3, Àrea de Gestió C3/V1 document-file-xls
2018 Consorci per a l'Execució de les Previsions del Pla Zonal de Residus 5, Àrea de Gestió V5 document-file-xls
2018 Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de València document-file-xls
2018 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Oriola document-file-xls
2018 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Castelló document-file-xls
2018 Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació d'Alacant document-file-xls
2018 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis d'Alcoi document-file-xls
2018 Fundació Centre d'Estudis Ciutat de la Llum, Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana per al Foment d'Estudis Superiors document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Investigació Agroalimentària, Agroalimed document-file-xls
2018 Palau de Les Arts "Reina Sofía", Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana per a l'Atenció a les Víctimes del Delicte document-file-xls
2018 Fundació Comunitat Valenciana - Regió Europea document-file-xls
2018 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació per a la Investigació de l'Hospital Clínic de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana La Llum de les Imatges document-file-xls
2018 Fundació Institut Portuari d'Estudis i Cooperació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana del Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani document-file-xls
2018 Grupo VAERSA document-file-xls
2018 Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV)
2018 Consorci Alacant 2011, 2014 i 2017. Volta al Món a Vela
2018 Consorci Espacial Valencià - Val Space Consortium document-file-xls
2018 Consorci Hospitalario Provincial de Castelló document-file-xls
2018 Consorci de l'Hospital General Universitari de València - Departament de Salut València Hospital General document-file-xls
2018 Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Consorci de Gestió del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Universitat Miguel Hernández document-file-xls
2018 Universitat Jaume I document-file-xls
2018 Universitat d'Alacant document-file-xls
2018 Universitat Politècnica de València document-file-xls
2018 Universitat de València document-file-xls
2018 Institut Valencià de la Memòria Democràtica, els Drets Humans i les Llibertats Públiques
2018 Autoritat de Transport Metropolità de València document-file-xls
2018 Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària document-file-xls
2018 Institut Cartogràfic Valencià document-file-xls
2018 Institut Valencià d'Investigacions Agràries document-file-xls
2018 Parc Empresarial de Sagunt, SL document-file-xls
2018 Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències, SAU document-file-xls
2018 Societat Anónima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal document-file-xls
2018 Plan Cabanyal - Canyamelar, SA document-file-xls
2018 Centre Especial d'Ocupació de l'IVAS, SA
2018 Aeroport de Castelló, SL document-file-xls
2018 Construccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SAU document-file-xls
2018 Circuit del Motor i Promoció Esportiva, SAU document-file-xls
2018 Societat Projectes Temàtics de la Comunitat Valenciana, SAU document-file-xls
2018 Reciclatge de Residus La Marina Alta, SA document-file-xls
2018 Ciutat de les Arts i de les Ciències, SA document-file-xls
2018 Radiotelevisió Valenciana, SAU (Societat en liquidació) document-file-xls
2018 Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SAU document-file-xls
2018 Agència Valenciana de la Innovació document-file-xls
2018 Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació document-file-xls
2018 Patronat del Misteri d'Elx document-file-xls
2018 Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva document-file-xls
2018 Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl document-file-xls
2018 Institut Valencià d'Atenció Social-Sanitària document-file-xls
2018 Institut Valencià de Finances document-file-xls
2018 Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Turisme Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Institut Valencià de Cultura document-file-xls
2018 Institut Valencià d'Art Modern document-file-xls
2018 Ens Públic Radiotelevisió Valenciana (en liquidació) document-file-xls
2018 Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana document-file-xls
2018 Institut Valencià de Competitivitat Empresarial document-file-xls
2018 Fundació Universitat Jaume I-Empresa document-file-xls
2018 Cedat AG, SL document-file-xls
2018 Fundació Germà Colón Domènech, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Isonomia document-file-xls
2018 Fundació General de la Universitat Jaume I, Fundació de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Universitas Miguel Hernández de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Parc Científic d'Alacant de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Universitària "L'Alcúdia" d'Investigació Arqueològica document-file-xls
2018 Fundació General de la Universitat d'Alacant document-file-xls
2018 Fundació Cedat de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Agromuseu de Vera de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació de la Comunitat Valenciana Ciutat Politècnica de la Innovació document-file-xls
2018 Fundació Servipoli de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació General de la Universitat de València document-file-xls
2018 Fundació Parc Científic Universitat de València de la Comunitat Valenciana document-file-xls
2018 Fundació Universitat-Empresa (Consell Social de la Universitat de València. Estudi General de València) de la Comunitat Valenciana, mitjà propi de la Universitat de València document-file-xls