24 de maig Congress Graz (Albrechtgasse, 1, Sparkassenplatz - Ganz - Àustria) Síndic major Vicent Cucarella Tormo i Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval Pastor

Seminari Internacional d'EURORAI "Els reptes a afrontar pels òrgans regionals de control extern del sector públic en relació amb el canvi climàtic i el seu impacte en les polítiques públiques"

Presentació per part del síndic major, Vicent Cucarella, de la ponència "Canvi climàtic, cenit energètic i institucions de control extern"