26 May Seu del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana (Plaça de Sant Nicolau, 2, València) Secretari General Lorenzo Pérez Sarrión

Seminari de Dret Públic del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana