14 febrer Seu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (C/ Sant Vicent, 4, València) Consell de la Sindicatura de Comptes

Reunió del Consell de la Sindicatura