27 September Seu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (C/ Sant Vicent, 4) Consell de la Sindicatura de Comptes

Reunió del Consell de la Sindicatura