26 abril 2021 Corporatiu

Reunió del Comité Directiu d’EURORAI

València, 26 d’abril de 2021.- El passat divendres 23 d’abril es van reunir els membres del Comité Directiu d’EURORAI (Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic), del qual formen part el síndic major, Vicent Cucarella, i el síndic de comptes Antonio Mira-Perceval.

Celebrada per videoconferència degut a la persistència de la pandèmia, durant la reunió es va  aprovar, a més dels comptes anuals de 2019 i 2020, l'adhesió en qualitat de membre associat de l'Oficina d'Auditoria de Jersey (Jersey Audit Office).

Pel que fa a les activitats previstes per a 2021 i 2022, es van reprendre els preparatius per a la celebració dels seminaris inicialment previstos per a 2020 i que no es van poder celebrar a causa del COVID-19. Per una banda, el titulat “El valor i els beneficis de les institucions regionals de control extern”, que, si la situació sanitària ho permet, es celebrarà durant la tardor de 2021 a Sarajevo i que probablement s'ampliarà per a incloure una referència a la pandèmia. I per altra part, el que tractarà el tema de “L'auditoria del sector públic en temps de canvis digitals. Com fer front als desafiaments externs i interns”, programat per al 20 de maig de 2022 a Frankfurt-del-Meno. Entre aquestes activitats, també hi figura l’XI Congrés d'EURORAI, el qual tindrà lloc a l'octubre de 2022 a les Illes Balears i inclourà l'Assemblea General de Membres.

Altres assumptes que es van tractar a la reunió foren la continuació de la cooperació amb el Grup de Treball Especial d'EUROSAI sobre l'auditoria de les corporacions locals; la completament redissenyada pàgina web d’EURORAI, www.eurorai.org, que ja està en ple funcionament; així com els canvis en la composició del Comité Directiu, on pròximament es nomenaran nous membres suplents per als següents països membres: Alemanya, Espanya i França.

Cal destacar que la presidència d’EURORAI l’exerceix fins a l’any 2022 el president del Tribunal de Comptes de l’Alta Àustria, Friedrich Pammer; mentre la Secretaria General continuarà dirigint-la, tal com estableixen les disposicions estatutàries, el síndic major de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.