29 novembre Tribunal de Comptes (Carrer Fuencarral, 81 - Madrid) Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval Pastor

Reunió de la Plataforma de Rendició de Comptes de les Entitats Locals