7 March Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió amb personal de la Sindicatura de Comptes de Catalunya