7 març Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió amb personal de la Sindicatura de Comptes de Catalunya sobre l'informe relatiu al deute públic de la Generalitat Catalana