5 març Seu Agència Valenciana Antifrau Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió amb el director de l'Agència Valenciana Antifrau