Actualment no hi ha resolucions o reconeixements de compatibilitat