10 octubre 2023 Corporatiu

Membres de la Sindicatura participen al III Congrés sobre Control Intern Local

València, 10 d’octubre de 2023.- Els passats 5 i 6 d’octubre es va celebrar a Palència el III Congrés sobre Control Intern Local, al qual varen assistir el síndic major, Vicent Cucarella, el síndic Antonio Mira-Perceval, el tècnic d’auditoria Francisco Través, la tècnica de gestió auditora Mª José Ariño i l’auditor Joaquín Izquierdo, qui a més va participar com a ponent en una de les taules redones del programa.

Sota el títol “Consolidant el model, enfortint la professió”, aquesta trobada organitzada per la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (IGAE) i la Diputació de Palència va reunir a 450 professionals de l’administració local al Teatre Ortega de Palència. Durant aquests dos dies d’intenses presentacions i debats, s’identificaren les tendències emergents i les àrees d’enfocament clau per a l’enfortiment dels processos de control intern en les entitats locals.

Els grans reptes del control intern local

Les sessions del primer dia s’iniciaren amb l’anàlisi dels grans reptes als què s’enfronta el control intern local, analitzant la seua eficàcia i incidint en la necessitat de la planificació i l’anàlisi del risc. També es va parlar del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, especialment dels recursos que incorpora pel que fa al control del frau en la gestió financera, tot indicant que s’hauran d’afegir als sistemes habituals de control. Per últim es va tractar el tema dels avanços vertiginosos en la gestió de dades, de l’aparició de ferramentes com la intel·ligència artificial i de com les administracions no poden quedar-se al marge. En aquest punt, els ponents destacaren també la importància de treballar en la disponibilitat de dades de qualitat que permeten les anàlisis i els creuaments de dades necessaris.

Transformació tecnològica i domini de les TIC

Altres panels es dedicaren a debatre sobre temes com els plans antifrau o l’entorn tecnològic. En aquest sentit, es va deixar palés que els òrgans de control intern han de ser part activa de la transformació digital en la què està immersa l’administració pública. Una transformació que ha de ser tecnològica, de procediments i d’organització per tal d’aconseguir una automatització que permeta la monitorització continua dels riscos.

En aquest entorn, l’ús de les TIC ha passat a ser un factor determinant a l’hora d’implantar amb èxit un model de control eficaç, el que implica el domini d’habilitats en aquest terreny per part de l’interventor així com del personal col·laborador.

Qualitat de les auditories i la seua gestió

Pel que fa a les auditories, els ponents coincidiren en que la cerca de la seua qualitat és irrenunciable, tant millorant els processos de supervisió –en el cas que es contracten els treballs de col·laboració– com implantant sistemes més sofisticats amb departaments de qualitat seguint de forma estricta les Normes Internacionals d’Auditoria. Els experts coincidiren, a més, en que el factor clau en el què cal treballar a partir d’ara és l’escalabilitat.

El control de la legalitat en els xicotets municipis

Els primers panels del segon dia de congrés es dedicaren al control intern en els xicotets municipis, tot abordant qüestions com la superposició de les funcions de Secretaria i Intervenció, la qual posa en risc l’actuació objectiva i la independència que es requereix de l’òrgan de control. Els experts indicaren que, sense oblidar la necessitat de realitzar una anàlisi crítica de l’adequació de la normativa de control a aquest tipus d’entitats, cal valorar l’oportunitat d’abordar canvis normatius que contemplen en la norma la realitat del xicotet municipi.

Canvis de fons en la cultura del control

En l’última taula redona del congrés, en la qual va participar l’auditor de la Sindicatura Joaquín Izquierdo, s’abordà la pregunta de si existeix o no un canvi de cultura del control en les entitats locals. En aquest sentit, els ponents coincidiren en que n’hi ha aspectes que apunten cap a canvis de fons. Per un costat, s’està avançant en la sistematització del control posterior, un punt que ajudarà a una major homogeneïtat en els treballs i a una major comparabilitat entre entitats. A més, s’està obrint la possibilitat a avaluar les polítiques públiques facilitant formes de participació i opinió ciutadanes, com s’està veient en els plans antifrau. I, per últim, s’està estenent l’aplicació de tècniques d’anàlisi de les dades que es generen en la gestió per a obtindre informació i millorar l’exercici de les funcions de control.

El congrés va concloure amb el lliurament del Premi CCIL a la Millor Trajectòria Professional en matèria de Control Intern Local a José Fernando Chicano Jávega, interventor de l'Ajuntament de Tarragona.