29 February 2024 Corporatiu

La Sindicatura ofereix un curs sobre fiscalització dels comptes consolidats del sector públic local

València, 29 de febrer de 2024.- La Sindicatura ha organitzat un curs sobre fiscalització dels comptes consolidats del sector públic local que ha tingut lloc els dies 27, 28 i 29 de febrer a les instal·lacions d’ADEIT – Fundación Universidad-Empresa, a València. Esta acció formativa ha estat dirigida a membres de la Sindicatura pel que fa a la fiscalització dels comptes locals consolidats i a funcionaris de l’Administració local que participen en l’elaboració d’eixos comptes.

Per a impartir el curs, la Sindicatura ha comptat amb els funcionaris de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat Elena Estrada, Alberto Blanco, Sonia Celada i María Doval, i amb l’auditor de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Albert Valero, tots ells experts en les diferents matèries tractades a les tres jornades.  La formació ha estat coordinada de Rafael Pou, subdirector tècnic del departament d’entitats locals del Tribunal de Comptes. I, per part de la Sindicatura, l’encarregat de supervisar el bon funcionament del curs ha estat el síndic de comptes Antonio Mira-Perceval, qui n’ha fet un balanç molt positiu, tot destacant la bona acollida tant per part del personal de l’òrgan fiscalitzador com pel que fa a les entitats locals, així com l’alt grau de participació dels assistents.

Esta iniciativa respon a la implantació de la consolidació dels comptes locals derivada de l’Ordre HAC/836/2021, de 9 de juliol, per la qual s’aproven les normes per a la formulació dels comptes anuals consolidats en l’àmbit del sector públic local. La seua introducció s’ha fet de forma escalonada, seent obligatòria per als comptes corresponents a l’exercici 2022 i següents en els ajuntaments de més de 50.000 habitants i les entitats d’àmbit superior al municipal i per a totes les entitats en els comptes corresponents a l’exercici 2024 i següents, en tots els casos sempre que tinguen entitats dependents.