14 octubre Alternança de setmanes virtuals i sessions presencials a l'Institut Nacional d'Administració Pública Síndic major Vicent Cucarella Tormo i Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval Pastor

Inauguració de la II edició del curs d'Avaluació de Polítiques i Programes Públics

Organitzat pel Tribunal de Comptes, ASOCEX, IEF i INAP

Duració: fins al 26 de març. Lliurament i defensa dels treballs finals en maig i juny.