24 novembre Seu de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana (Sant Vicent, 4, València) Síndic Major Vicent Cucarella Tormo i Secretari General Lorenzo Pérez Sarrión

Jornada de treball amb personal de la Cambra de Comptes de Castella-La Manxa