20 gener Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Reunió de la Comissió d'Experts de les Corts en Finançament Autonòmic