20 October 2023 Corporatiu

El síndic major participa en la Conferència de presidents d'ASOCEX i en la Comissió de coordinació amb el Tribunal de Comptes

València, 20 d'octubre de 2023.- El síndic major, Vicent Cucarella, va participar ahir en les habituals reunions semestrals de la Conferència de presidents dels Òrgans de Control Extern Autonòmics (OCEX) i la Comissió de Coordinació d'estos òrgans amb el Tribunal de Comptes. En esta ocasió, totes dues sessions de treball van tindre lloc en la seu del parlament andalús a Sevilla amb motiu de la celebració del XXXV aniversari de la Cambra de Comptes d'Andalusia.

Durant la Conferència, presidida per la presidenta del Tribunal Basc de Comptes Públics, Ana Helguera, actual presidenta d'ASOCEX, es van aprovar cinc noves Guies Pràctiques de Fiscalització (GPF) relatives a l'àrea de despeses de personal; compra de béns i serveis; subvencions concedides; governança de la ciberseguretat; i governança sobre les TI. A més, es va procedir a actualitzar algunes de les guies vigents.

Posteriorment, es va dur a terme una revisió i posada en comú de les fiscalitzacions relatives a eficiència energètica en l'àmbit local i a la digitalització de l'educació, en les quals participen la majoria dels OCEX membres de l'Associació.

També es van repassar assumptes relacionats amb les comissions de formació i digitalització, que tenen com a missió dur a terme, cadascuna en el seu àmbit, actuacions d'interés comú per a tots els òrgans de control. I a nivell intern es van aprovar els pressupostos d'ASOCEX corresponents a l'exercici 2024.

Comissió de coordinació amb el Tribunal de Comptes: avanços en les fiscalitzacions en marxa i previsió per al 2024

A continuació, va tindre lloc la Comissió de coordinació de presidents dels OCEX i el Tribunal de Comptes, en la qual els responsables van compartir els avanços en els treballs de fiscalitzacions coordinades que ja estan en marxa i la previsió per a 2024. Així mateix, també es van exposar els resultats de les últimes reunions de coordinació en els àmbits autonòmic i local.

La presidenta del Tribunal de Comptes, Enriqueta Chicano, va destacar la bona cooperació i col·laboració existents entre les institucions de control extern espanyoles. A més, va posar en valor la importància de comunicar i de fer arribar a la ciutadania els resultats dels informes de fiscalització, més enllà de la rendició obligada davant les respectives cambres legislatives.

Finalitzada la jornada de treball d'ahir, hui ha tingut lloc l'acte central de la celebració del XXXV aniversari de la Cambra de Comptes d'Andalusia, una commemoració a la qual també ha assistit el síndic major, Vicent Cucarella, acompanyat dels presidents d'altres Òrgans de Control Extern Autonòmics.