24 novembre Club Información (Avda. Doctor Rico, 17 - Alacant) Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval Pastor

Conferència en la trobada "La Diputació en la vida dels alacantins"

Organitzat per la Diputació d'Alacant i el Club Información