21 novembre Seu de les Corts Valencianes (Plaça de Sant Llorenç, 4 - València) Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Compareixença davant la Comissió de Pressupostos, Economia i Hisenda de les Corts per a presentar diversos informes