20 febrer Seu de les Corts Valencianes (Plaça de Sant Llorenç, 4 - València) Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Compareixença davant la Comissió de Pressupostos, Economia i Hisenda de les Corts per presentar diversos informes

Informes de fiscalització del Compte General de la Generalitat Valenciana, exercici 2022