18 gener Reunió telemàtica per videoconferència Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Comissió d'Experts per a la Revisió del Model de Finançament Autonòmic