12 June Ciutat Autònoma de Melilla - Assistència telemàtica Síndica de Comptes Marcela Miró Pérez

Comissió de Coordinació en l'àmbit autonòmic del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes