12 de juny Ciutat Autònoma de Melilla - Assistència telemàtica Síndic Major Vicent Cucarella Tormo

Comissió de Coordinació en l'àmbit autonòmic del Tribunal de Comptes i els Òrgans de Control Extern de les Comunitats Autònomes