23 de maig Grazer Landhaus (Herrengasse, 16 - Graz - Àustria) Síndic major Vicent Cucarella Tormo y Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval Pastor

Reunió del Comité Directiu de l'Organització Europea de les Institucions Regionals de Control Extern del Sector Públic (EURORAI)