5 d’octubre al 6 d’octubre Teatro Ortega, Palència (C/ Colón, 2) Síndic major Vicent Cucarella Tormo i Síndic de Comptes Antonio Mira-Perceval Pastor

III Congrés sobre control intern local