29 de juny 2023 Corporatiu

XX Jornades Tècniques sobre el control extern dels fons de la Unió Europea

València, 30 de juny de 2023.- Ahir i hui han tingut lloc a la seu del Tribunal Europeu a Luxemburg (Brusel·les) les XX Jornades Tècniques sobre el control extern dels fons de la Unió Europea, a les quals han assistit el secretari general de la Sindicatura, Lorenzo Pérez, i el cap de la Unitat d’auditoria de sistemes de la informació, Alejandro Salom. Junt a la resta de participants dels Òrgans de Control Extern Autonòmics (OCEX )i del Tribunal de Comptes d’Espanya, han sigut rebuts pel membre espanyol de la institució europea i organitzador de les trobades, Baudilio Tomé. 

Convidats pel Tribunal de Comptes Europeu, els assistents han tingut l’oportunitat de conéixer les funcions de fiscalització atribuïdes al propi Tribunal de Comptes Europeu i les activitats que porten a terme el Banc Europeu d’Inversions i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A més, en aquesta edició s’han presentat també el treball i el funcionament de la Fiscalia Europea i s’han abordat aspectes relacionats amb el control i l’auditoria dels Plans Nacionals de Recuperació i Resiliència.

Altres sessions d’aquestes jornades han tingut com a objectiu compartir amb els OCEX  l’estructura i la redacció dels informes de rendiment. Mitjançant aquestes auditories, el Tribunal fiscalitza l’eficiència de les polítiques comunitàries en àrees sensibles i d’interés social, com la sostenibilitat mediambiental, l’energia, l’agricultura, la gestió de fronteres, la immigració, la cohesió, la governança econòmica o la ciberseguretat, el que afavoreix el seu impacte social i, en conseqüència, les possibles modificacions legislatives al respecte.

La temàtica concreta d’estos treballs permet a la Institució planificar una fase de difusió àmplia que, a més dels mitjans de comunicació, abasta grups d’investigació universitaris i extra universitaris dels diferents estats membres. En aquest sentit, s’han organitzat grups de treball per a analitzar les tècniques per a la obtenció de l’evidència i per a la difusió de les auditories de rendiment.